header

Wet Pensioencommunicatie

Er zijn veel initiatieven om deelnemers te informeren over de pensioenregeling en de hoogte van het te verwachten pensioen. Helaas blijken de bestaande informatieverplichtingen in de praktijk nog niet het beoogde effect te hebben. Deelnemers blijken onvoldoende op de hoogte te zijn van hun inkomen na pensionering.

Het nieuwe wetsvoorstel Pensioencommunicatie dat door de Tweede Kamer is goedgekeurd heeft tot doel om alles wat pensioen betreft op één plaats bijeen te brengen. Dit moet leiden tot meer pensioenkennis bij de deelnemer. Met meer inzicht en overzicht kan hij zich een helder beeld vormen van het pensioenbedrag dat hij mag verwachten, beoordelen of dat voldoende is en actie ondernemen als hij dat nodig vindt.

Ga met je muis over de verschillende onderdelen op de tijdlijn om er meer over te lezen.

Onze Cases

Onze Whitepapers

Opleidingsbijlagen

Alle opleidingsbijlagen overzichtelijk op één pagina.