header

Uitgave van SPO en VBA biedt bestuurders handvatten bij moeilijke keuzes

In de dagelijkse praktijk staan bestuurders voor moeilijke en ingrijpende keuzes als het gaat om de inrichting en aansturing van beleggingen en risicomanagement. Dit zijn keuzes met betrekking tot problemen die niet vanzelfsprekend leiden tot eenduidige oplossingen. SPO en VBA helpen bestuurders en beslissers met deze lastige vragen op de bestuurstafel met de gezamenlijk uitgave:

‘Beheren van pensioenvermogen. Praktische handvatten bij moeilijke keuzes aan de bestuurstafel’
 

Boek slaat brug tussen praktijk en beleid
Het boek omvat 18 bijdragen van toonaangevende beleidsmakers in de pensioensector. Ze gaan verder dan de aanbevelingen en eisen van de wet-en regelgeving, principes en rapporten waar pensioenfonds-bestuurders mee te maken hebben, zonder de regels voor te schrijven. Zo slaat het boek een hoognodige brug tussen praktijk en beleid.

Bepalen risicoprofiel van het pensioenfonds
De hamvraag voor menig bestuur is: ‘hoe bepaal ik het risicoprofiel van mijn fonds, rekening houdend met de kenmerken van mijn deelnemersbestand, de financiële kracht van het fonds, de gepercipieerde risico’s en de vigerende wettelijke kaders’? Dit boek onderkent het belang van deze vraag, maar verschaft geen kant-en-klare oplossingen. “Het blijft een bestuurlijk dilemma, daarom is het goed dat dit ‘denkboek’ voor bestuurders er is. Ik kan het van harte aanbevelen”, aldus Jean Frijns.

Nu te bestellen
Bestelt u nu dit boek onder redactie van Alfred Slager, Fons Lute, Jan Overmeer en Jeroen Schreur met oplossingsrichtingen en ‘best practices’. Indien u zich inschrijft voor een opleiding van de Governance Leergang geldt een gereduceerd tarief. Bij inschrijving betalen cursisten slechts € 45,00 vrij van btw in plaats van € 65,00 inclusief btw.
Het boek bestellen 

SPO en VBA: kennis van pensioenvermogen

AfbeeldingSPO en VBA beleggingsprofessionals werken samen om de kennis op het gebied van vermogensbeheer bij pensioenfondsen te verhogen. Door de samenwerking ontvangen pensioenfondsbesturen het beste van twee werelden, op het moment dat de behoefte hieraan groter is dan ooit.

Een slimme combinatie
SPO is de partner van de pensioensector als het gaat om geschikt worden en blijven. VBA is hét instituut voor kennisontwikkeling in de financiële wereld. De beroepsvereniging voor beleggingsprofessionals loopt vooruit in alle denkbare ontwikkelingen rond vermogensbeheer. Door de samenwerking met SPO komt deze unieke kennis rechtstreeks ten goede aan bestuurders van pensioenfondsen. 

Waarom dit gezamenlijke initiatief van SPO en VBA?