header

De AOW is onhoudbaar zonder fiscalisering van de AOW-premie!

Swen Veenstra, voorheen TKP Pensioen

Als lid van de schaduwfractie voor de VVD in de gemeente Achtkarspelen (Friesland) zou je van Swen Veenstra (27) zijn standpunt rondom AOW-premie niet een-twee-drie verwachten. Maar na onderzoek voor zijn essay was zijn conclusie zonneklaar: de rijkere AOW’er zal moeten bijbetalen anders is de AOW niet langer houdbaar.

“Het gaat in de politiek altijd over de vraag wat de juiste AOW-leeftijd is. Maar er wordt nooit gekeken naar de manier waarop AOW betaald moet worden. Vreemd”, aldus Veenstra. “Sinds 1997 bedraagt de AOW-premie 17,9 procent van het inkomen, met een aftopping tot de tweede belastingschijf. Het aantal AOW-ontvangers is in 10 jaar tijd echter toegenomen van 2,6 miljoen naar 3,4 miljoen. Terwijl het aantal werkenden slechts groeide van een kleine 8 miljoen naar 8,6 miljoen. Per saldo betekent dit dat het aantal werkenden per AOW’er dus is afgenomen. Oftewel, een onhoudbare situatie.”

Zijn redenatie klinkt glashelder en fris. Maar met twee jonge kinderen thuis is de nachtrust momenteel verder te zoeken. “Met een zoon van 2 jaar en een dochtertje van slechts 3 weken is het thuis een drukte van jewelste”, lacht Veenstra. “Maar het is goed te combineren en vooral ook leuk.” Veenstra is bovendien graag in beweging. Zo vertrok hij onlangs ook uit de pensioensector. “Niets ten nadele van de sector, het is een interessant en dynamisch werkveld. Maar 40 jaar bij dezelfde werkgever blijven, is niet meer van deze tijd. Stilstand is achteruitgang, vandaar dat ik graag om me heen blijf kijken.” Inmiddels is hij naar volle tevredenheid salarisadministrateur bij MF Groep.

Zijn essay staat hem echter nog vers in het geheugen. “Hoe AOW in de toekomst betaalbaar kan blijven, is een belangrijk vraagstuk. Nu heb ik van nature een brede politieke en economische interesse. Maar de AOW is een onderwerp dat ons allemaal aangaat. In het huidige fiscale stelsel genieten AOW-gerechtigden een fiscale korting van 17,9 procent over hun inkomen tot 34.817 euro. Deze 17,9 procent behelst de AOW-premie, die opgebracht wordt door de belastingbetalers beneden de AOW-leeftijd. Dit is simpelweg niet houdbaar”, zegt Veenstra. “Ik ondersteun het advies van de commissie Dijkhuizen om de AOW-premie stapsgewijs te fiscaliseren, wat uiteindelijk betekent dat AOW-ontvangers dezelfde belasting gaan betalen als de mensen beneden de AOW-leeftijd.”

Lees hier het essay van Swen Veenstra

Onze Cases

Lees de ervaringen van onze klanten

Bekijk onze cases