header

Opleidingsbijlagen

Tijdens de opleidingen van SPO wordt gebruik gemaakt van verschillende bijlagen. Deze bijlagen kunt u eenvoudig en snel vinden in SPO Opleidingsbijlagen. De bijlagen zijn ingedeeld in negen deskundigheidsgebieden. In uw syllabus staat aangegeven welke bijlagen interessant en aanvullend zijn op de opleiding die u volgt.

1. Besturen van een pensioenfonds

Pension Fund Governance

Overig

2. Wet- en regelgeving

Pensioenwet

Pensioenwetgeving

Fiscale wetgeving

Gelijke behandelingswetgeving

Overig

3. Pensioenregelingen en soorten

Oude dag

Overlijden en de partner

Arbeidsongeschiktheid

Meenemen van pensioen

Werkloosheid

Overig

4. Financieel technische en actuariele aspecten

Financieel

Actuarieel

Verslaglegging

Vermogensbeheer

5. Administratieve organisatie en interne controle

Administratieve organisatie

Interne controle

Overig

6. Uitbesteding van werkzaamheden

6.1 Uitbesteding

7. Communicatie

Pensioen 1-2-3

Uniform Pensioenoverzicht

AFM documenten

Overig

8. Rapporten

2016

2015

2014

2013

2012

2011 en ouder

9. Overig

Europa

Herziening pensioenstelsel

Overige Global

Overig