Solidariteit is ouderwets!

Michelle Donners, APG

Solidariteit is al lange tijd een belangrijk begrip in het pensioenstelsel. Maar is het nog wel van deze tijd? Nee, zegt Michelle Donners in haar essay. Met de toenemende vergrijzing en een hogere levensverwachting is het wachten tot de pensioenpot leeg is. Tijd voor een meer individuele manier van pensioen opbouwen.

"Vroeger werkte men 40 jaar bij hetzelfde bedrijf en werd een bepaald pensioen gegarandeerd. Maar de arbeidsmarkt is veranderd, beleggingen zijn minder waard geworden en gepensioneerden leven langer", legt Michelle uit. "Vandaar dat werkenden zoals ik op dit moment extra premie betalen voor uitkeringen van gepensioneerden en slapers. Blijft de huidige premie echter gelijk dan zal ik rond het jaar 2040 geen pensioen meer opbouwen. De premies worden dan immers volledig gebruikt om de uitkeringen van gepensioneerden te betalen."

Solidariteit is dus niet meer van deze tijd. Maar wat is de oplossing?

"De doorsneepremie hoeft niet afgeschaft te worden. Er kan een overstap gemaakt worden naar een nieuw pensioensysteem waarin een gelijke premie voor iedereen geldt maar waarbij individuele pensioenaanspraken worden opgebouwd, zoals in Denemarken en Australië", verklaart de pensioenspecialist processen en systemen bij APG. "Dan gaat een gedeelte van de premie in een individueel potje en het restant wordt gebruikt als buffer bij tegenvallend rendement. Op die manier worden de risico’s gedeeld."

Het is een actueel onderwerp waar momenteel zeker over nagedacht wordt, zegt Ans Buckinx, de leidinggevende van Michelle. "De wereld is aan het veranderen. Vandaar dat opleiding en ontwikkeling voor ons ook zo belangrijk is. Hoe APG dat vorm geeft? Volgens het 70-20-10-model. 70 procent van de ontwikkeling komt voort uit learning on the job, 20 procent van feedback en 10 procent door opleidingen en trainingen."

"Jaarlijks volgt maar liefst 50 procent van onze medewerkers een opleiding. Kwaliteit van onze dienstverlening staat voorop dus professionaliteit willen we graag borgen."