Klein pensioen groot maken

Lotty Wackers, AZL

De afkoop van kleine pensioenen moet afgeschaft worden. Het zorgt ervoor dat meer en meer ouderen met een te laag pensioen uitkomen. Een ongewenste situatie, betoogt Lotty Wackers in haar essay. Kleine pensioenen moeten daarom worden samengevoegd door waardeoverdracht. Maar wel op een manier dat de kosten voor pensioenfondsen zo laag mogelijk worden gehouden.

"In mijn vorige rol kwam ik dagelijks in aanraking met afkoop. In veel gevallen maakt het pensioenfonds gebruik van het eenzijdige recht tot afkoop."

"Maar ik zag ook gewezen deelnemers die hun opgebouwde pensioen zelf wilden afkopen en gebruiken voor een vakantie, verbouwing of een nieuwe auto. Ze meenden recht te hebben op hun pensioengeld en stonden nauwelijks stil bij de vraag wat een te laag pensioen in de toekomst inhoudt", vertelt Lotty. "Te veel ouderen zullen uitkomen op een te klein pensioen bovenop hun AOW. Vooral als mensen meermaals kleine pensioen opbouwen die worden afgekocht."

Gelukkig kaartte staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dit onderwerp vorig jaar in de Tweede Kamer aan. "Het onderwerp zat al langer in mijn hoofd en ik was dan ook aangenaam verrast door haar voorstel het recht op pensioenafkoop af te schaffen en kleine pensioenen samen te voegen door waardeoverdracht. Maar het kostenaspect van deze uitvoering verdient zeker de aandacht", zegt de medewerker backoffice pensioenen bij AZL."

"Er is een spanningsveld tussen het belang om de deelnemer te beschermen en het belang om de kosten zo laag mogelijk te houden."

De kosten voor pensioenfondsen zo laag mogelijk houden, is immers in het voordeel van het collectief. "Daarom ben ik van mening dat een eenvoudig en geautomatiseerd proces van informatie-uitwisseling voor het NPR nodig is om de kosten te drukken. Bovendien zou geen Uniform Pensioenoverzicht (UPO) meer verstrekt moeten worden aan gewezen deelnemers met kleine pensioenen", aldus Lotty. "Wordt met deze aspecten rekening gehouden, dan kunnen we door samen te voegen klein pensioen groot maken."