Hoe compleet is
de Ultimate Forward Rate?

Anne Douma, TKP Pensioen

In de kranten wordt de ECB vaak afgeschilderd als dé reden voor lage dekkingsgraden in pensioenland. Maar is dat wel zo en hoe compleet is de huidige rekenrente, de Ultimate Forward Rate (UFR), eigenlijk? Anne Douma zocht het in zijn essay uit en kwam tot de volgende conclusie: het ligt genuanceerder dan veel krantenkoppen doen vermoeden, maar de methodiek zou absoluut completer mogen.  

"Het is een van mijn hobby’s om de beurs te volgen. Vandaar dat ik regelmatig alle negatieve krantenberichten over lage dekkingsgraden en de ECB voorbij zie komen. Uitpluizen hoe de vork nu eigenlijk in de steel zit, was voor mij dan ook een leuke opdracht", lacht Anne. "Maar de complexiteit van het onderwerp verraste me wel. De UFR heeft voordelen, maar ook nadelen en bovenal blijkt de methode in mijn ogen niet compleet."

De UFR is volledig gebaseerd op rente, maar pensioenfondsen hebben ook andere opbrengsten. "Daar wordt met het bepalen van de dekkingsgraden totaal niet naar gekeken. En dat geeft een onnodig scheve balans", aldus de medewerker backoffice bij TKP Pensioen.

"De UFR is een mooie basismethode om een deel van de rekenrente mee vast te stellen. Maar daarnaast zouden pensioenfondsen de UFR moeten kunnen verhogen met een reëel ingeschat rendement op andere beleggingen. Het betekent meer werk, maar maatwerk per pensioenfonds zal absoluut een reëler beeld van de rekenrente geven."

Sigrid Top, HR-adviseur bij TKP Pensioen: "We besteden jaarlijks veel tijd en aandacht aan opleiding en ontwikkeling om te zorgen dat alle medewerkers vakbekwaam zijn en blijven. De nominatie van Anne vind ik dan ook een mooie bevestiging dat we mensen met de juiste kwaliteiten en bovendien goede ideeën in huis hebben. We hebben er zeker aandacht aan geschonken in onze nieuwsbrief, wie weet stimuleert het anderen." Er speelt veel in pensioenen, ook TKP Pensioen is zich daarvan bewust. Vandaar dat er zoveel mogelijk aan opleiding en ontwikkeling en permanente educatie wordt gedaan.

"Iedereen doet bij TKP de opleiding collectieve pensioenen. Ook HR, ICT, interne zaken en andere afdelingen die niet direct de pensioenuitvoering als kerntaak hebben. Dan weet je wat je collega’s doen en waar je het voor doet."

"Om de kennis vervolgens up to date te houden, organiseren we eens in de zoveel tijd actualiteitensessies", legt Sigrid uit. "Pensioenspecialisten doen de LCP-opleiding om hun pensioenkennis te verbreden. Twee keer per jaar bieden we daar de mogelijkheid voor waarbij SPO-docenten speciaal naar Groningen komen. Alles om de drempel zoveel mogelijk te verlagen en vakbekwaamheid van medewerkers te stimuleren."