header

Nieuwe opzet: maatwerk, praktijk en ook online

Ook de opzet van de opleidingen in de Governance Leergang is gewijzigd. De wijzigingen zijn in lijn met de nieuwe onderwijskundige visie van SPO en brengen cursisten snel en effectief naar het gewenste niveau.

Intake en leertraject op maat

Geschiktheid verschilt per situatie. Ieder traject op Niveau A en B start daarom met een online intake. Daarbij scoort een cursist zichzelf op de eindtermen van geschiktheid. Op basis van de intake wordt een leertraject op maat gemaakt. Cursisten volgen alleen die modules die voor hen noodzakelijk of relevant zijn. Wat al bekend is, hoeft niet nogmaals geleerd te worden. Daarnaast zijn A en B geen statische begrippen: een geschikte bestuurder die op zoek is naar verdieping op Niveau B, kan ook modules op Niveau A volgen als daar behoefte aan is.

Bij het opstellen van het leertraject kijken we natuurlijk naar de (aankomend) bestuurder zelf: welke kennis en ervaring heeft hij of zij al, wat is diens rol in het bestuur? En we kijken naar het pensioenfonds: wat is de situatie binnen het fonds en het bestuur, waar is behoefte aan, welke ambitie heeft het fonds?

Aandacht voor eigen pensioenfonds, klassikaal én online leren

Er is veel ruimte om het geleerde integraal toe te passen in praktijksituaties. Daarbij wordt een brede mix aan leermiddelen ingezet. Klassikaal én online leren vervullen ieder een eigen rol in het traject. Per module ziet dat er als volgt uit:

  1. Online voorbereiden: twee weken vóór de klassikale bijeenkomsten krijgt de cursist de gelegenheid om de leerstof online voor te bereiden. De cursist krijgt bovendien de opdracht de situatie bij het eigen fonds in kaart te brengen. Dit gebeurt aan de hand van vragen, praktijksituaties en een koppeling naar de praktijk van het eigen pensioenfonds.
  2. Klassikaal leren: bijeenkomsten met docent(en), twee opeenvolgende hele dagen. 
  3. Online afronden: cursisten hebben na de klassikale bijeenkomsten gelegenheid om de opdrachten in de online leeromgeving af te ronden.

Onze Cases

Lees de ervaringen van onze klanten

Bekijk onze cases

Onze Whitepapers

Bekijk onze whitepapers en lees meer over onze visie op geschiktheid

Bekijk onze whitepapers

SPO Perform

Online leerplatform met betrouwbare en actuele kennis voor de dagelijkse praktijk

Bekijk de mogelijkheden