header

Leertraject inhoudelijk breder en meer de diepte in

De opleidingen in de Governance Leergang zijn modulair van opzet. De modules zijn ingericht rond de zeven deskundigheidsgebieden uit de Beleidsregel geschiktheid 2012. Alle bestuurders moeten vanaf dag één aantoonbaar geschikt zijn op Niveau A. Vervolgens professionaliseren bestuurders zich verder op Niveau B.

Geschikt worden op Niveau A

Niveau A is aanzienlijk zwaarder dan het oude Niveau 1. Een deel van de leerstof die voorheen op Niveau 2 was ondergebracht, komt nu bij Niveau A al aan bod. Daarnaast wordt ook op Niveau A aandacht besteed aan bestuurlijke competenties en professioneel gedrag.

Instapmodule Financiële begrippen

Niveau A bestaat uit vier modules. Voor cursisten die nog onvoldoende vertrouwd zijn met financiële begrippen is er een Online Instapmodule Financiële Begrippen. Dankzij deze opzet beschikken alle cursisten bij aanvang over hetzelfde begrippenkader.
Hier vind je een overzicht van de modules van het leertraject Niveau A.

Van Geschikt naar Ervaren op Niveau B

Geschikte bestuurders professionaliseren zich verder tot ervaren bestuurders met Niveau B. Met verdieping van kennis op inhoudelijk, beleidsmatig en strategisch niveau. Er wordt gewerkt aan vaardigheden en competenties en men reflecteert op professioneel gedrag. Niveau B wordt aanbevolen voor een verdere professionalisering. Het bestuur bepaalt hierbij het ambitieniveau. Dit hangt onder meer af van de rol van de bestuurder, de omvang, het risicoprofiel en de complexiteit van het pensioenfonds. Niveau B bestaat uit 5 modules.
Hier vind je een overzicht van de modules van het leertraject op Niveau B.

Onze Cases

Lees de ervaringen van onze klanten

Bekijk onze cases

Onze Whitepapers

Bekijk onze whitepapers en lees meer over onze visie op geschiktheid

Bekijk onze whitepapers

SPO Perform

Online leerplatform met betrouwbare en actuele kennis voor de dagelijkse praktijk

Bekijk de mogelijkheden