header

Keuzes in pensioenregelingen in het buitenland

Pensioenregelingen in Nederland bieden keuzemogelijkheden voor deelnemers. De vraag of individuele keuzevrijheid voor deelnemers verruimd moet worden is onderdeel van de huidige discussie over de toekomst van het pensioenstelsel. In deze Kennisupdate maken we een vergelijking met pensioenregelingen in het buitenland voor wat betreft de hoogte van de inleg, de manier van uitkeren en keuzes die werknemers kunnen maken ten aanzien van hun beleggingen. Vervolgens beschrijven we de impact hiervan op de Nederlandse situatie. Ook interessante rapporten en publicaties over dit onderwerp zijn via links in deze Kennisupdate terug te vinden.