header

Governance Leergang: geschikt worden en blijven

DNB verstaat onder geschiktheid kennis, bestuurlijke competenties en professioneel gedrag. Iedere bestuurder moet vanaf de eerste dag aantoonbaar geschikt zijn op Niveau A. Daarna professionaliseert een bestuurder zich verder op Niveau B. Hoe dit wordt ingevuld, hangt natuurlijk af van de achtergrond van de bestuurder en de situatie bij het pensioenfonds. SPO heeft deze aspecten vertaald naar nieuwe leertrajecten op Niveau A en Niveau B.

De route naar geschiktheid ziet er voortaan als volgt uit:

1. Geschikt worden – Niveau A
2. Van Geschikt naar Ervaren – Niveau B
3. Geschikt blijven - SPO Connects

Wat zijn de belangrijkste kenmerken van de Governance Leergang?

  • De opleidingen sluiten volledig aan bij de nieuwe bestuursmodellen van DNB en de Handreiking geschikt pensioenfondsbestuur van de Pensioenfederatie.
  • De cursist start met een persoonlijke intake en krijgt een leertraject op maat.
  • Online en klassikaal leren, met veel aandacht voor de (eigen) praktijk.