header

De rol van de OR bij pensioen

De ondernemingsraad heeft een belangrijke rol in het overleg met en vertegenwoordiging van de werknemers. Deze Kennisupdate beschrijft welke medezeggenschapsrechten de ondernemingsraad heeft ten aanzien van de arbeidsvoorwaarde pensioen. We beschrijven de instemmingsrechten bij de verschillende pensioenuitvoerders. En ook in welke gevallen de OR adviesrechten heeft. Staatssecretaris Klijnsma heeft een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer dat drie belangrijke wijzigingen tot gevolg heeft. Deze wijzigingen worden in deze Kennisupdate beschreven.