header

Blijf bij met 'Beheren van pensioenvermogen' en de nieuwste leeroplossingen van SPO

Onmisbare bagage voor elke bestuurder

In de dagelijkse praktijk staan bestuurders voor moeilijke en ingrijpende keuzes als het gaat om de inrichting en aansturing van beleggingen en risicomanagement. De steeds in beweging zijnde omgeving en zwaardere eisen vragen om doorlopende reflectie op de strategie van het fonds en de aanpak van het beleggingsproces. Om discussie te kunnen blijven voeren als bestuurder moet je blijven werken aan je geschiktheid. Door kennis te onderhouden, nieuwe inzichten op te doen en te leren van anderen.

Met vernieuwde leeroplossingen helpen we bestuurders en beslissers om bij te blijven op het vlak van beheren van pensioenvermogen.

  • Samen met CFA Society VBA helpt SPO met het maken van optimale keuzes op het gebied van beleggingsbeleid met een vernieuwde editie van het boek:

‘Beheren van pensioenvermogen.
Praktische handvatten bij moeilijke keuzes aan de bestuurstafel’

  • SPO Perform, het nieuwe innovatieve leerplatform voor permanente educatie van pensioenprofessionals. Op dagelijkse basis ondersteunt dit platform bestuurders met kennis, nieuwe inzichten, actualiteiten en opinies in de vorm van microlearnings. Het nieuwe normaal in leren.

Inzichten kosteloos beschikbaar


SPO en CFA Society VBA vinden het belangrijk dat elke bestuurder en beslisser de kennis en inzichten uit het boek 'Beheren van pensioenvermogen' kan gebruiken voor lastige vraagstukken op de bestuurstafel.

Juist daarom bieden we de digitale versie van dit boek kosteloos aan ondersteund door de meest moderne vorm van leren: SPO Perform.

Downloaden op SPO Perform

Probeer SPO Perform zes weken gratis en download bovendien het e-book 'Beheren van pensioenvermogen'.

Bekijk daarnaast het aanvullende materiaal van enkele auteurs en ervaar hoe het platform u kan ondersteunen in uw dagelijks werk.

U kunt het vernieuwde boek ook in hardcopy bestellen via deze link . Kosten: € 14 inclusief verzending en BTW. Via bovenstaande link komt u op de website van de drukker van het boek.

Proefabonnement SPO Perform aanvragen

Vernieuwde uitgave: 'Beheren van pensioenvermogen' slaat brug tussen praktijk en beleid

Het boek omvat 18 bijdragen van toonaangevende beleidsmakers in de pensioensector. Ze gaan verder dan de aanbevelingen en eisen van de wet-en regelgeving, principes en rapporten waar pensioenfonds-bestuurders mee te maken hebben, zonder de regels voor te schrijven. Zo slaat het boek een hoognodige brug tussen praktijk en beleid.

Dit denkboek biedt de nodige bagage aan bestuurders en beslissers om overzichtelijker en efficiënter keuzes te maken.

  • Concrete praktijkcases en relevante argumenten  worden vertaald naar concrete handvatten
  • Opgebouwd langs 4 grote thema’s: Governance, Balansrisicomanagement, Beleggingsbeleid en Implementatie & Uitvoering.
  • Sluit volledig aan bij het belang en toegenomen eisen op het gebied van geschiktheid Beleggingskennis.

Onder redactie van Alfred Slager, Fons Lute, Jan Overmeer en Jeroen Schreur en met bijdragen van o.a. Geraldine Leegwater en Marcel Andringa.

Continu leren en inspireren

Op vele vlakken werkt SPO samen met experts om pensioenfondsen te ondersteunen bij het continu leren en inspireren.

  • Voor het boek Beheren van pensioenvermogen werken SPO en CFA Society VBA samen om de kennis op het gebied van vermogensbeheer te vergroten. Door de samenwerking ontvangen pensioenfondsbesturen het beste van twee werelden, op het moment dat de behoefte hieraan groter is dan ooit.

Een slimme combinatie

SPO is de partner van de pensioensector als het gaat om geschikt worden en blijven. CFA Society VBA is hét instituut voor kennisontwikkeling in de financiële wereld. De beroepsvereniging voor beleggingsprofessionals loopt vooruit in alle denkbare ontwikkelingen rond vermogensbeheer. Door de samenwerking met SPO komt deze unieke kennis rechtstreeks ten goede aan bestuurders van pensioenfondsen

  • Zo brengen de microlearnings van onze contentpartners op SPO Perform u in enkele minuten op de hoogte van belangrijke onderwerpen en thema’s zoals vermogensbeheer, ESG, duurzaamheid, Fintech, bigdata en toekomstscenario’s.


Waarom dit gezamenlijke initiatief van SPO en CFA Society VBA?

"Dit denkboek maakt het mogelijk voor bestuurders om boven, in en met de materie de juiste keuzes te maken voor het pensioenfonds."

Alfred Slager Professor Pension Fund Management Tias & vice voorzitter CFA Society VBA

Continu leren

Doorlopend leren krijgt met SPO Perform een andere dimensie: van ‘alles onthouden’ naar ‘weten waar kennis en informatie is te vinden’

Afbeelding