header

Vermogensbeheer

"Hoe bepaal ik het risicoprofiel van mijn fonds, rekening houdend met de kenmerken en risicohouding van mijn deelnemersbestand, de financiële kracht van het fonds, de gepercipieerde risico's en de wettelijke kaders?" 
 

Deze vraag is voor veel bestuurders een van de belangrijkste dilemma's. Maar er speelt nog veel meer. Hoe gaat u om met een lage rentestand, dalende rendementen en verantwoord beleggen? De complexiteit van deze vraagstukken en de omvang van pensioenvermogens vragen om bestuurders met diepgaande kennis van zaken van vermogensbeheer, om de belangen van deelnemers zo goed mogelijk te borgen. 

SPO ondersteunt bestuurders op het gebied van vermogensbeheer met het volgende aanbod:

Geschikt worden op niveau A

Een leertraject op maat om als bestuurder geschikt te worden op niveau A, waarbij het leren kennen en doorgronden van uw eigen pensioenfonds centraal staat.

Het traject bestaat uit 4 modules en een online instapmodule met basiskennis over financiële begrippen. Met een intake bepalen we samen met u welke modules u volgt op basis van uw kennis en ervaring, uw rol binnen het bestuur en de situatie en ambitie van uw pensioenfonds. Binnen het leertraject Geschikt worden op niveau A komt vermogensbeheer specifiek aan bod in de modules:

 • Financiële deskundigheidsgebieden
  Inzicht in de financiële opzet van een pensioenfonds, vermogensbeheer, beleggingsbeleid en de relatie tussen deze onderdelen.
   
 • Financieel Risicomanagement

  Kennis en inzicht in balansmanagement, de werking en toepassing van derivaten en ALM, integratie van beleid en sturingsmiddelen.  

Meer informatie over dit SPEN gecertificeerde leertraject

Van Geschikt naar Ervaren op niveau B

Voor verdieping van uw kennis, vaardigheden en competenties als bestuurder in lijn met uw ambitie en die van uw fonds. 

Gezien de snelle ontwikkelingen en toenemende vereisten in de sector adviseren we bestuurders modules op geschiktheidsniveau B te volgen voor een verdere professionalisering. Het leertraject Van Geschikt naar Ervaren op niveau B bestaat uit 6 modules. Voor verdieping op het gebied van vermogensbeheer volgt u de modules:

 • Financiële aspecten & pensioenbeleid
  U leert de financiële situatie van uw pensioenfonds goed te doorgronden en het financieel beleid aan te laten sluiten op de uitgangspunten van het pensioenfonds.
   
 • Vermogensbeheer & beleggingsbeleid

  Alle aspecten van strategisch beleggingsbeleid. U ontwikkelt een goed besef waarom uw pensioenfonds in specifieke assets belegt en welke valkuilen er zijn vanuit risico-, rendement- en gedragsaspecten. 

Nieuw dit najaar: Masterclasses Vermogensbeheer i.s.m. Tias School voor Business and Society

Academische verdieping voor ervaren bestuurders

Vanuit wetenschappelijke inzichten wordt uw visie op en kennis van actuele dilemmas en thema's op het gebied van pensioenvermogen en risicomanagement verbreed. Wetenschappers kijken samen met u vooruit en helpen u nieuwe perspectieven te ontwikkelen op de vraagstukken van vandaag en morgen.

Elke masterclass bestaat uit online voorbereiding, een webcast en een intensieve klassikale sessie van 1 dag.

Eerst volgende masterclass: 18 november - Masterclass Modelbestuurder
Over de rol van modellen en hoe u ze in de besluitvorming als bestuurder de baas blijft.

Meer informatie over de Masterclasses Vermogensbeheer

Boek Beheren van pensioenvermogen

'Praktische handvatten bij moeilijke keuzes aan de bestuurstafel'

Gezamenlijke uitgave van SPO en VBA, die bestuurders helpt bij vraagstukken over vermogensbeheer

Meer informatie & bestellen

Nieuws op het gebied van vermogensbeheer