header

27 oktober 2015 - Pensioencommunicatie, de deelnemer in beweging

De nieuwe Pensioencommunicatiewet is een feit en de sector werkt hard aan de implementatie. Deelnemers moeten weten hoeveel pensioen zij kunnen verwachten, kunnen beoordelen of dat voldoende is en zich bewust zijn van risico's . Doelstelling daarbij is om de deelnemer handelingsperspectief te bieden. Hoe gaan we dat bereiken en welke behoefte heeft de deelnemer? 

Tijd voor SPO Connects om u in oktober vanuit verschillende perspectieven inzicht én praktische handvatten te geven.

Programma

Datum:  dinsdag 27 oktober 2015, NH Hotel Den Haag
Tijd:  16.00 - 20.00 uur (vanaf 20.00 uur netwerkborrel en dinerbuffet)

 

 • Actualiteit Pensioencommunicatie - Roos Kuip, Hoofd pensioencommunicatie Pensioenfederatie
  Een toelichting op de actuele stand van zaken rond Pensioencommunicatie. Ook geeft Roos een toelichting op de aanpak om effectieve communicatie te ontwikkelen over ‘communicatie over onzekerheid’. Bij dit project haken ook studenten aan van de Harvard Business School, Behaverial Insights. Doel is te komen tot aanpakken die Nederlandse pensioenfondsen kunnen hanteren om te communiceren over toekomstig pensioeninkomen in termen van koopkracht en risico’s. 
 • Emoties en overtuigingen - Annemarie Hekken, Managing Director Lidewij & Spijker BV

  Wat brengt mensen zover dat ze naar hun pensioensituatie kijken? Annemarie doet onderzoek naar pensioencommunicatie aan de Radboud Universiteit. Centrale vraag is hoe we deelnemers ertoe kunnen brengen zich te verdiepen in hun pensioen. Omdat bestaande communicatiestrategieën niet altijd succesvol blijken onderzoekt zij alternatieve strategieën waarvan de werking bij gezondheidscommunicatie is aangetoond. Emoties en overtuigingen blijken ook bij pensioencommunicatie een grote rol te spelen, blijkt uit de eerste resultaten. Dit biedt ons aanknopingspunten voor een andere manier van communiceren met de deelnemer.

 • Wat wil de deelnemer? Pensioenen: solidariteit en keuzevrijheid - 
  Stella Hoff, Sociaal en Cultureel Planbureau

  Onlangs bracht het Sociaal en Cultureel Planbureau het rapport  ‘Pensioenen: solidariteit en keuzevrijheid’ uit. Stella leidde dit onderzoek en geeft een toelichting op de uitkomsten en inzichten. 

 • Jongeren en  pensioencommunicatie - Derya Gunaydin en Michiel Hietkamp, Het Pensioenlab 

  Het Pensioenlab geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de pensioenwereld. Vanuit het perspectief van jongeren leggen Derya en Michiel uit hoe het pensioenbewustzijn onder jongeren vergroot kan worden. En hoe we jongeren kunnen informeren over en betrekken bij hun pensioen.  

 • De praktijk van de nieuwe pensioencommunicatieRob Simon, Bureau voor Strategische Pensioencommunicatie

  Pensioenfondsen zijn aan de slag gegaan met de implementatie van de Wet     Pensioencommunicatie. Rob deelt met u zijn ervaring uit de praktijk. Waar loop je tegen aan en welke rol speel je als bestuurder in dit proces? Hij gaat met u in discussie over hoe de bevindingen van de voorgaande sprekers van invloed zijn op de keuzes van de inrichting van pensioencommunicatie.                                                                                                                         

Het programma is met zorg samengesteld op basis van de actualiteit en wordt in de loop van de komende weken verder aangevuld. Twee weken voor de bijeenkomst publiceren wij het definitieve programma.

Meer lezen over SPO Connects

Boek Beheren van pensioenvermogen

'Praktische handvatten bij moeilijke keuzes aan de bestuurstafel'

Gezamenlijke uitgave van SPO en VBA, die bestuurders helpt bij vraagstukken over vermogensbeheer

Meer informatie & bestellen

Nieuw aanbod: Masterclass Vermogensbeheer

Academische verdieping voor professionalisering van bestuurders i.s.m. Tias School for Business and Society

Bijeenkomsten
SPO Connects