header

12 december 2018 - Langer zullen we leven

Langlevenrisico's ontrafeld

We leven in Nederland steeds langer en aan die stijging van de maximale levensduur lijkt nog geen eind te komen. Wat betekenen demografische ontwikkelingen voor het Nederlandse pensioenstelsel? Wat kunnen we verwachten, en welke gevolgen, risico's en beheersmaatregelen zijn denkbaar?

Bij SPO Connects op 12 december

  • geeft Ruben van Gaalen (CBS) een toelichting op de demografische ontwikkelingen
  • schetst hoogleraar risk management Theo Kocken verschillende scenario's en wat de pensioensector kan doen om zich daarop voor te bereiden
  • licht Anja De Waegenaere (Netspar) toe wat de gevolgen en risico's voor pensioenfondsen zijn bij een langere levensverwachting
  • en staat Coen Verdegaal (PwC) tot slot stil bij risicomanagement en beheersingsmaatregelen gericht op het langlevenrisico.

Programma

   

Datum

woensdag 12 december 2018

Tijd

14.00 uur – 18.00 uur
(vanaf 18.00 uur netwerkbuffet, daarna filevrij naar huis)

Locatie

Hotel NH Den Haag

 

14.00 uur

Ontvangst

   
14.30 uur 

Opening
Mark de Wijs, directeur SPO

   
14.35 uur

Scenario's en toekomstverwachtigen in relatie tot pensioen
Theo Kocken, directeur Cardano en hoogleraar risk management Vrije Universiteit Amsterdam

Het langlevenrisico leidt tot fundamentele onzekerheid voor pensioenfondsen. Hoe kan de pensioensector zich aanpassen aan en zich voorbereiden op verschillende langlevenrisico's? Theo Kocken vertelt u welke scenario-tools u kunt inzetten om grip te krijgen op de veranderingen die de groei met zich meebrengen. 

   

15.20 uur

Actualiteiten
Edith Maat, plaatsvervangend directeur Pensioenfederatie

Edith Maat bespreekt met u de stand van zaken rond actuele pensioendossiers en ontwikkelingen in de pensioensector. 

   
15.45 uur 

Is de grens van de maximale levensduur bereikt? 
Ruben van Gaalen, senior onderzoeker CBS

Een toelichting op demografische ontwikkelingen, met de stand van zaken over onderzoeken, trends en incidenten. Hoeveel langer leven we eigenlijk, en waarmee moeten fondsen rekening houden? En zijn er grenzen aan het verlengen van de levensduur? Ruben van Gaalen biedt u actuele inzichten en vergezichten. 

   
16.15 uur  Pauze met snack
   
16.30 uur

Definiëring van risico's voor pensioenfondsen
Anja De Waegenaere, Netspar en professor of Actuarial Science and Accounting University of Tilburg

Wat is de impact van de toenemende levensverwachting en wat zijn de gevolgen en risico's voor pensioenfondsen? Schommelingen in de prognose van de levensverwachting kunnen grote impact hebben op pensioen. Nu delen we dit 'macro-langlevenrisico' uniform met elkaar via de dekkingsgraad. Per leeftijdscohort zijn de uniforme gevolgen van risicodeling meer of minder ongunstig. Zijn er alternatieve verdelingen mogelijk? Een uitleg en toelichting door Anja De Waegenaere. 

   
17.15 uur

Beheersingsmaatregelen
Coen Verdegaal, Director PwC Nederland

Risicomanagement en beheersingsmaatregelen gericht op het langlevenrisico. Hoe beheers je het probleem, welke maatregelen zet je in en hoe meet je de effectiviteit van de maatregelen? Ook de aantoonbaarheid van de risicobeheersing is voor diverse stakeholders van belang. Coen Verdegaal schetst hoe u dat aanpakt in de praktijk. 

   
17.55 uur

Afsluiting
Mark de Wijs

   

18.00 uur

Netwerkbuffet
Daarna filevrij naar huis

 

Het programma is met zorg samengesteld en wordt aangepast aan de actualiteit.
Twee weken voor de bijeenkomst maken wij het definitieve programma bekend.

Aanmelden voor 'Langer zullen we leven'

Bijeenkomsten
SPO Connects

SPO Connects

Exclusief voor bestuurders die snel willen aansluiten op de actualiteit

Eerstvolgende bijeenkomst

Datum:

13 maart 2019

Thema:

Duurzaam contract zonder pensioenakkoord (programma volgt)