header

4 september 2018 - Actuele invloeden op vermogensbeheer

De komende maanden staat het beleggingsbeleid bij uw pensioenfonds weer op de agenda.

Beleggen wordt steeds complexer. Ontwikkelingen als de afbouw van het ESB-opkoopbeleid, de Brexit en bijvoorbeeld klimaatrisico's zorgen in combinatie met demografische en economische ontwikkelingen voor grote en almaar toenemende druk op de financiële positie van fondsen. Positieve rendementen zijn lastig te vinden en naar de effecten op de langere termijn kunnen we alleen nog maar gissen. 

SPO Connects staat op 4 september in het teken van ontwikkelingen die invloed hebben op uw beleggingsbeleid. Op een manier die u van SPO Connects gewend bent: zonder pasklare antwoorden, maar mét stof tot nadenken. U leert van best practices en krijgt deze middag vanuit diverse invalshoeken praktische handvatten aangereikt.

Programma

   

Datum

dinsdag 4 september 2018

Tijd

14.00 uur – 18.00 uur
(vanaf 18.00 uur netwerkbuffet, daarna filevrij naar huis)

Locatie

Hotel NH Den Haag

 

14.00 uur

Ontvangst

   
14.30 uur 

Opening
Mark de Wijs, directeur SPO

   

14.35 uur

Actualiteiten
Gerard Riemen, algemeen directeur Pensioenfederatie

Gerard Riemen bespreekt met u de laatste stand van actuele pensioendossiers en ontwikkelingen in de pensioensector. 

   
15.05 uur

Macro Economische Verkenning en ECB-beleid: impact op pensioenfondsen
Ralph Verhoeks, financial stability economist DNB

DNB publiceert twee keer per jaar het Overzicht Financiële Stabiliteit (OFS) waar wordt ingegaan op de systeemrisico's voor pensioenfondsen in de huidige volatiele macro economische omstandigheden. Wat zijn de potentiële gevolgen van schokken voor het financiële stelsel? Wat zijn de effecten voor pensioenfondsen van de aangekondigde afbouw van het ECB-beleid? En welke macro prudentiële instrumenten kunnen worden ingezet? Onderwerpen waar Ralph Verhoeks, specialist voor de pensioensector, een toelichting op geeft.

   
15.35 uur

ALM-speerpunten
Caroline Bosch, partner Sprenkels en Verschuren

Welke onderwerpen verdienen, in de huidige context, expliciet uw aandacht bij een nieuwe ALM-studie en bij de herziening van uw beleggingsbeleid? Thema's als premiedekkingsgraad, wijzigingen in afdekkingen van beleggingsrisico's, rendementen van verschillende beleggingscategorieën, risicohouding, inflatie en klimaatveranderingen; Caroline Bosch geeft uitleg en biedt inzichten en handvatten.

   
16.20 uur Pauze met snack
   
16.40 uur

Klimaatverandering
Rens van Tilburg, directeur Sustainable Finance Lab Universiteit Utrecht, tevens lid Sustainable Pension Investments Lab (SPIL)

Rens van Tilburg gaat in op de economische en financiële impact van zowel klimaatverandering als de transitie naar een duurzamer energievoorziening en vertelt u over de manier waarop pensioenfondsen hiermee om (kunnen) gaan. 

   
17.10 uur

Aandelen beschermingsstrategieën
Jan Willemsen, BMO Global Asset

Wanneer heeft een aandelenbeschermingsstrategie waarde voor uw pensioenfonds en onder welke economische omstandigheden zijn beschermingsstrategieën efficiënt? Jan Willemsen laat aan de hand van best practices zien hoe deze strategieën kunnen bijdragen aan een robuustere portefeuille.

   
17.55 uur

Afsluiting
Mark de Wijs

   

18.00 uur

Netwerkbuffet
Daarna filevrij naar huis

 

Het programma is met zorg samengesteld en wordt aangepast aan de actualiteit.
Twee weken voor de bijeenkomst maken wij het definitieve programma bekend.

Aanmelden voor 'Actuele invloeden op vermogensbeheer'

Vooruitblik: SPO Connects op 21 november 2018

De SPO Connects-bijeenkomst op 21 november staat in het teken van 'Governance, uitbesteding en risicobeheersing'. De Nederlandsche Bank deed een sectorbrede uitvraag naar niet-financiële risico's, die zich richtte op de (beheersing van) integriteits-, operationele en IT-risico's en de invloed van de governance op het risicoprofiel.

Bijeenkomsten
SPO Connects

SPO Connects

Exclusief voor bestuurders die snel willen aansluiten op de actualiteit

Eerstvolgende bijeenkomst

Datum:

12 december 2018

Thema:

Langer zullen we leven