header

16 mei 2018 - Van deelnemer naar klant

Nederland heeft een van de beste pensioenstelsels ter wereld. Toch hebben deelnemers van pensioenfondsen onvoldoende vertrouwen in het pensioenstelsel en de onzekerheid bij deelnemers lijkt toe te nemen. Hoewel de pensioencommunicatie naar deelnemers de afgelopen jaren sterk is verbeterd, blijft het heel lastig deelnemers te bereiken, hen te informeren en hen te stimuleren om in actie te komen. Bovendien vraagt de overgang naar een nieuw pensioencontract nieuwe en andere communicatie-inspanningen dan voorheen. Hoe helpen we deelnemers straks bij het maken van de juiste keuzes?

Hoogste tijd voor SPO Connects om het licht te laten schijnen op wat onderzoeken laten zien over klantbeleving als het gaat om pensioen, hoe we onze visie op communicatie kunnen bijsturen, welke initiatieven er op het gebied van pensioencommunicatie al zijn en wat de effecten daarvan zijn. 

Op deze onderwerpen en vragen zoomt SPO Connects in op woensdag 16 mei. Op een manier die u van SPO Connects gewend bent: zonder pasklare antwoorden, maar mét stof tot nadenken. U leert van best practices en krijgt deze middag vanuit diverse invalshoeken nieuwe inzichten en praktische handvatten aangereikt.

Programma

   

Datum

woensdag 16 mei 2018

Tijd

14.00 uur – 18.00 uur
(vanaf 18.00 uur netwerkbuffet, daarna filevrij naar huis)

Locatie

Hotel NH Den Haag

 

14.00 uur

Ontvangst

   
14.30 uur 

Opening
Mark de Wijs, directeur SPO

   

14.35 uur 

Actualiteiten
Gerard Riemen, algemeen directeur Pensioenfederatie

Gerard Riemen vertelt u de laatste stand van zaken over actuele pensioendossiers waaronder pensioencommunicatie.

   
15.05 uur

Klantbeleving
Irene Zondervan, senior strategy consultant Motivaction

Met het vertrouwen in het pensioenstelsel in Nederland is het nog steeds slecht gesteld. De onzekerheid onder consumenten neemt toe waardoor de wens om meer grip en zekerheid zich vertaalt naar de wens voor meer individuele keuzes. Is dit het antwoord op de onzekerheid? Motivaction onderzocht, concludeert en doet aanbevelingen.

   
15.35 uur

Formule voor het vergroten van pensioenbewustzijn
Joyce Groteclaes, senior manager KPMG en Sabine Swaak, senior consultant KPMG

De pensioenonwetendheid van Nederlanders is een groeiend probleem. Ondanks verbeterde pensioencommunicatie lijkt het pensioenbewustzijn nauwelijks toe te nemen. Volgens KPMG speelt de huidige pensioencommunicatie onvoldoende in op het keuzegedrag, de ratio en de framing bij keuzes van mensen en is juist daar het antwoord te vinden. Joyce Groteclaes en Sabine Swaak vertellen u er graag over.  

   
16.20 uur Pauze met snack
   
16.45 uur 

De persoonlijke pensioenpot
Ester Iking, senior beleidsadviseur communicatie ABP en Con Snijders, manager strategische marketing APG

ABP en APG ontwikkelden in co-creatie met deelnemers de persoonlijke pensioenpot. In dit experiment krijgen deelnemers inzicht in hoe het bedrag in hun eigen pensioenpot is opgebouwd met als doel hen te stimuleren om zich in hun persoonlijke pensioensituatie te verdiepen. Ester Iking en Con Snijders delen de ervaringen uit de ontwikkel- en testfase van de persoonlijke pensioenpot. 

   
17.30 uur

Help de deelnemer die steeds meer risico loopt (discussie)
Adri van der Wurff, bestuurder en toezichthouder

Al jarenlang verschuiven collectieve risico's van fondsen naar individuele deelnemers. Adri van der Wurff vindt het niet meer dan passend dat fondsen deelnemers ondersteunen bij deze transitie. Hij discussieert graag met u over deze stelling. Wat is er voor nodig om dit waar te maken? En wat zijn dan de consequenties? 

   
17.55 uur 

Afsluiting
Mark de Wijs

   

18.00 uur

Netwerkbuffet
Daarna filevrij naar huis

 

Het programma is met zorg samengesteld en wordt aangepast aan de actualiteit.
Twee weken voor de bijeenkomst maken wij het definitieve programma bekend.

Aanmelden voor 'Van deelnemer naar klant'

Bijeenkomsten
SPO Connects

SPO Connects

Exclusief voor bestuurders die snel willen aansluiten op de actualiteit

Eerstvolgende bijeenkomst

Datum:

12 december 2018

Thema:

Langer zullen we leven