header

12 december 2018 - Langer zullen we leven

De invloeden van demografische ontwikkelingen op het Nederlandse pensioenstelsel

Nederland kent, anders dan in vele andere landen, levenslange pensioenen. Sommige wetenschappers voorspelden een paar jaar geleden een einde van de stijging van de maximale levensduur. Cijfers spreken die bevinding vooralsnog tegen. Wat betekent langer leven voor het risicomanagement van pensioenfondsen? 

De SPO Connects-bijeenkomst op 12 december staat in het teken van demografische ontwikkelingen die van invloed zijn op het Nederlandse pensioenstelsel.

Programma (onder voorbehoud)

   

Datum

woensdag 12 december 2018

Tijd

14.00 uur – 18.00 uur
(vanaf 18.00 uur netwerkbuffet, daarna filevrij naar huis)

Locatie

Hotel NH Den Haag

 

14.00 uur

Ontvangst

   
14.30 uur 

Opening
Mark de Wijs, directeur SPO

   

 

Actualiteiten
Edith Maat, plaatsvervangend directeur Pensioenfederatie

Edith Maat bespreekt met u de stand van zaken rond actuele pensioendossiers en ontwikkelingen in de pensioensector. 

   
 

Scenario's en toekomstverwachtigen in relatie tot pensioen
Theo Kocken, directeur Cardano en hoogleraar risk management VU

Scenario-analyses en het managen van het langlevenrisico's bij verschillende scenario's.

   
 

Is de grens van de maximale levensduur bereikt? 
(spreker volgt)

 

   
  Pauze met snack
   
 

Definiëring van risico's voor pensioenfondsen
Anja De Waegenaere, Netspar en professor of Actuarial Science and Accounting University of Tilburg

De impact van de toenemende levensverwachting en de gevolgen en risico's voor pensioenfondsen. 

   
 

Beheersingsmaatregelen
Patrick Heisen, partner PwC Nederland

Risicomanagement en beheersingsmaatregelen gericht op het langlevenrisico.

   
 

Afsluiting
Mark de Wijs

   

18.00 uur

Netwerkbuffet
Daarna filevrij naar huis

 

Het programma is met zorg samengesteld en wordt aangepast aan de actualiteit.
Twee weken voor de bijeenkomst maken wij het definitieve programma bekend.

Aanmelden voor 'Langer zullen we leven'

Bijeenkomsten
SPO Connects

SPO Connects

Exclusief voor bestuurders die snel willen aansluiten op de actualiteit

Eerstvolgende bijeenkomst

Datum:

12 december 2018

Thema:

Langer zullen we leven