header

11 mei 2016 - De staat van het Pensioendebat

De beleidsdekkingsgraad van veel pensioenfondsen daalt de afgelopen maanden snel richting de 100%. De actuele dekkingsgraad is nog lager. Als de financiële markten en de rente dit jaar niet opveren, dreigen massale pensioenverlagingen. Het vertrouwen in het collectieve Nederlandse pensioenstelsel krijgt dan opnieuw een knauw.

Laat de politiek het zover komen?

Menigeen voorspelt dat Nederland binnen twee jaar overgaat naar een vorm van een premieregeling, waarbij bepaalde risico’s wel collectief gedeeld blijven. Gaat dat gebeuren? En kan dat zo snel? Wat is de status van het pensioendebat eigenlijk? Wat kunt u doen? Wat moet u doen? En krijgt u het uw deelnemers nog uitgelegd?

Tijd voor SPO Connects om u in één dagdeel een reëel beeld te geven van de stand van zaken van het pensioendebat.

Programma

Datum: 11 mei 2016, Van der Valk hotel Nootdorp
Tijd: 16.00 - 20.00 uur (vanaf 20.00 uur netwerkborrel en dinerbuffet)

 

 • Actualiteit – Gerard Riemen, algemeen directeur Pensioenfederatie
  Gerard Riemen bespreekt met u de actualiteit rondom het pensioendebat. Wat is de stand van zaken in Den Haag? Hoe staat het met het advies van de SER? En wat is de inzet van de Pensioenfederatie? En tenslotte waarom hij is gekomen tot een verschuiving in zijn gedachtegoed.

 • Toekomst pensioenen: de regie in eigen hand
  Chris Driessen, FNV, commissielid bij de SER

  De politieke besluitvorming rondom pensioenfondsen gaat langzaam. De Haagse discussie over hervormingen van het pensioenstelsel woedt al jaren. Maar pensioenfondsen hoeven niet slechts lijdzaam af te wachten. U kunt op diverse terreinen al stappen maken. En laat de discussies aan de bestuurstafel niet gijzelen door de vrees voor kortingen. Het is beter energie te steken in zaken als professionalisering, flexibilisering en servicegerichtheid en kostenbewustzijn. Chris Driessen zal toelichten waarom.

 • Praktisch: de optelsom van Brussel, Politiek en Bedrijfsbelang
  Janwillem Bouma, Shell Pensioenfonds

  We kijken meestal naar Den Haag als het gaat over de spelregels rondom pensioen. Maar er zijn ook andere trends uit Brussel, zoals de nieuwe IORP II richtlijn. Verder is het politieke landschap onzeker en lastig voorspelbaar. Fondsen hebben te maken met werkgevers die een balans moeten vinden tussen betaalbaarheid, internationale concurrentie, boekhoudregels en passende cao-afspraken. Shell heeft hierin heldere toekomstbestendige keuzes gemaakt. Wat zijn de belangrijke leerpunten?

 • Leren van elkaar: discussie – Karin Bitter, Pensioenfonds Zorg en Welzijn 

  Hoe verloopt de discussie over de hervorming van ons pensioenstelsel bij uw fonds? Hoe richt u het bestuurlijke proces in om te komen tot keuzes en positiebepaling? Waar zitten de twijfels? En hoe betrekt u uw deelnemers? SPO Connects is bij uitstek een platform om in vertrouwde kring ervaringen te delen. Karin Bitter zal kort de situatie bij PFZW toelichten en haar gedachten met u delen, om vervolgens met u in discussie te gaan.

Het programma is met zorg samengesteld op basis van de huidige actualiteit. Mocht er aanleiding toe zijn, dan zullen we accenten aanpassen. Twee weken voor de bijeenkomst publiceren wij het definitieve programma.

Aanmelden

 • Heeft uw fonds een abonnement op SPO Connects? U kunt zich hier aanmelden voor de bijeenkomst.
 • Heeft uw fonds geen abonnement op SPO Connects en wilt u eenmalig deelnemen? U kunt zich hier aanmelden voor de bijeenkomst. De kosten voor eenmalige deelname zijn € 500.

Bijeenkomsten
SPO Connects

Andere interessante trajecten

Aanvullend op niveau B