header

SPO Connects

Exclusief voor bestuurders

Het zijn woelige jaren voor de pensioensector. Ontwikkelingen volgen elkaar in een razend tempo op. Veel van die ontwikkelingen raken bestuurders direct in hun rol. Vanuit uw verantwoordelijkheid als bestuurder is het van belang dat u in korte tijd kunt meepraten over deze ontwikkelingen. SPO biedt hiervoor SPO Connects aan. SPO Connects helpt pensioenfondsbestuurders snel aan te sluiten op de actualiteit.

SPO Connects vormt een uitbreiding op het bestaande gecertificeerde opleidingsaanbod van SPO voor bestuurders van pensioenfondsen en is een aanvulling op de activiteiten van de Pensioenfederatie.

Voedt het denken van bestuurders

In een serie bijeenkomsten krijgen bestuurders actuele kennis en gereedschappen aangereikt om snel en effectief met een nieuw vraagstuk aan de slag te gaan. Aan het woord komen wetenschappers, specialisten, beleidsmakers en bestuurders. Ervaringen worden gedeeld, best practices krijgen een podium en voor debat is alle ruimte. Pasklare antwoorden worden niet gegeven, maar het denken wordt gevoed.

Onafhankelijk en actueel

SPO Connects is exclusief voor bestuurders en directeuren van pensioenfondsen die aangesloten willen zijn op actuele ontwikkelingen. Om de bijeenkomsten te kunnen bijwonen, abonneert u zich als bestuur op SPO Connects. Het abonnement biedt exclusief toegang tot 4 bijeenkomsten per jaar. Per bijeenkomst kunnen 2 bestuursleden van het aangesloten pensioenfonds deelnemen. Het bestuur bepaalt zelf voor welke bestuurder de bijeenkomst interessant is aan de hand van het thema. De thema's sluiten aan op de actualiteit en worden daarom uiterlijk 3 weken van tevoren bekend gemaakt.

Aanvullende informatie

Abonnement

De kosten voor een jaarabonnement zijn € 2.085 per kalenderjaar. Dit komt neer op een bedrag van € 347,50 per bijeenkomst per bestuurder. Wilt u een abonnement afsluiten op SPO Connects? Vul dan hier uw gegevens in. De losse prijs om een bijeenkomst te kunnen bijwonen is € 525. Genoemde prijzen zijn vrijgesteld van btw.

SPO Connects

Exclusief voor bestuurders die snel willen aansluiten op de actualiteit

Eerstvolgende bijeenkomst

Datum:

13 maart 2019

Thema:

Duurzaam contract zonder pensioenakkoord (programma volgt)

 

Bijeenkomsten
SPO Connects