header

Professioneel gedrag en vaardigheden

Als lid van het verantwoordingsorgaan wilt u een goede gesprekspartner kunnen zijn en blijven voor het bestuur. U moet de omstandigheden waaronder pensioenfondsen opereren, kunnen interpreteren. Daarvoor is meer nodig dan inhoudelijke kennis alleen. Ook voor leden van het Verantwoordingsorgaan zijn bestuurlijke vaardigheden en professioneel gedrag belangrijke competenties.

Besturen in de pensioensector is geen routineklus. Het huidige maatschappelijke pensioendebat en de intensieve media-aandacht voor pensioenen leggen druk op bestuurders en leden van het verantwoordingsorgaan, die in vele andere bestuurlijke settingen afwezig is. 

De context van uw werk als lid van het verantwoordingsorgaan is dus van wezenlijk belang voor de vaardigheden die van u worden gevraagd. SPO kent die context van binnen en van buiten, en onze trainers kennen 'm ook. Bij SPO kunt u bovendien ook leren van collega's die in een vergelijkbare context opereren, omdat een deel van de trainingen in groepsverband wordt gegeven. 

Veelzijdig aanbod

 • In de voorbereiding op gesprekken met de toezichthouder
 • Bij het presenteren en communiceren tijdens bestuursvergaderingen
 • Bij het respectvol en kritisch geven van feedback
 • Bij het ontwikkelen van uw voorzittersvaardigheden
 • Hoe grip te houden op groepsdynamiek
 • Hoe om te gaan met kennis-asymmetrie ten opzichte van uw medebestuurders
 • Bij het toespreken van deelnemers bij groepsbijeenkomsten
 • Hoe om te gaan met de media

Competentieprofiel in kaart

SPO hanteert verschillende methodes voor het zorgvuldig in kaart brengen van individuele competenties of de competenties van een verantwoordingsorgaan als geheel. De beste aanpak is altijd maatwerk, want afhankelijk van uw eigen ambities, ervaring en reeds ontwikkelde competenties. We starten daarom bij voorkeur met een grondige analyse. Die analyse resulteert in een persoonlijk competentieprofiel. Samen met u kijken we vervolgens hoe u efficiënt en gericht kunt werken aan de zaken die aandacht behoeven, en blijft excelleren in waar u goed in bent. Met als resultaat persoonlijke ontwikkeling en toegenomen effectiviteit in communicatie en in gedrag. 

U kunt ons bellen om een afspraak te maken voor een competentieanalyse of u aanmelden via dit formulier. SPO biedt naast persoonlijke trajecten ook open trainingen aan, waarvoor u zich direct kunt inschrijven. Een overzicht daarvan vindt u hieronder. 

Een competentieanalyse maakt ook onderdeel uit van de intake voor de leertrajecten op niveau A en B.

Gesprekken met de toezichthouder

Een goed gesprek begint bij goed voorbereide gesprekspartners. Train voor een goed resultaat in uw gesprek met de toezichthouder tijdens deze eendaagse vaardigheidstraining. 
Meer informatie over de training 'In gesprek met de toezichthouder' en inschrijven

Voorzittersvaardigheden

Een competentiegerichte training voor voorzitters en vicevoorzitters van pensioenfondsen en verantwoordingsorganen. In een praktische training ontwikkelt u uw vaardigheden om als voorzitter te opereren.
Meer informatie over Voorzittersvaardigheden en inschrijven

Veelzijdig aanbod

De volgende trainingen staan niet gepland op een specifieke datum. Heeft u interesse in het volgen van één van deze trainingen? Laat dan u gegevens achter op dit formulier

 • Presenteren en communiceren tijdens bestuursvergaderingen
 • Feedback geven en ontvangen
 • Grip op groepsdynamiek
 • Omgaan met kennis-asymmetrie
 • Toespreken van deelnemers
 • Omgaan met de media