header

Permanente educatie voor verantwoordingsorganen

Als lid van het verantwoordingsorgaan ziet u de eisen aan en de inhoud van het vak doorlopend veranderen. De pensioensector én de wereld om ons heen zijn meer dan ooit in beweging. Hoe blijft u in die continu veranderende omgeving een goede en kritische gesprekspartner voor het pensioenfondsbestuur? Blijven ontwikkelen en blijven leren, is het antwoord.

Bijhouden van kennis en kunde vraagt echter tijd. Kostbare tijd, die u maar één keer kunt benutten. Waarop de focus in ontwikkelen en leren dan moet liggen, verschilt per persoon. Onze adviseurs helpen u daarom graag bij het uitwerken van een efficiënt en effectief Permanente Educatie-beleid. Zodat u uw tijd het meest zinvol gebruikt en het meeste rendement haalt uit uw tijd om te leren. Bel voor het maken van een afspraak met een van onze adviseurs naar (070) 427 66 55 of mail naar info@spo.nl.

Met onder meer een online leerplatform, trainingen, masterclasses en actualiteitenprogramma’s houdt u uw kennis op peil en blijft u uw vaardigheden en competenties ontwikkelen. Een greep uit het aanbod:

Workshop effectieve zelfevaluatie

Een zelfevaluatie heeft toegevoegde waarde als eerst met elkaar is bepaald hoe het verantwoordingsorgaan gaat samenwerken en dit enige tijd heeft ervaren. Een speciaal ontwikkeld model helpt u met het vaststellen van goede samenwerkingsafspraken, afgestemd op de ambitie.
Meer over Workshop effectieve zelfevaluatie

Nieuw: themakanaal op SPO Perform

Op SPO Perform is een speciaal themakanaal ingericht voor leden van het verantwoordingsorgaan. U vindt er microlearnings die u ondersteunen bij het efficiënt en effectief uitoefenen van uw rol en bij het maken van de vertaalslag naar de praktijk. Een greep uit de thema's: Hoe stelt u een goede jaarplanning op? Hoe komt u tot een goed oordeel en waar moet u op letten bij het geven van een advies? En hoe evalueert u het functioneren van het verantwoordingsorgaan? 

In de loop van het jaar verschijnen nieuwe video's, infographics of checklijsten die u helpen bij het zo goed mogelijk invullen van uw rol. Heeft u suggesties voor nieuwe inhoud? Laat het ons weten en mail naar info@spo.nl.

SPO Perform

SPO ontwikkelde samen met toonaangevende pensioenfondsen en aansprekende kennispartijen een innovatieve oplossing: SPO Perform. Het online leerplatform biedt u op één plek kennis, nieuwe inzichten, actualiteiten en opinies in de vorm van microlearnings. Het platform geeft u de flexibiliteit om in te spelen op een specifieke kennisbehoefte waardoor u snel op de hoogte bent van de onderwerpen die op de bestuurstafel liggen. 
Meer over SPO Perform

Themabijeenkomsten Pensioenfederatie

De Pensioenfederatie organiseert speciaal voor leden van het verantwoordingsorgaan in 2019 drie themabijeenkomsten. Een docent van SPO neemt u mee in het maken van de vertaalslag van het thema naar de praktijk. 

Blijf bij met SPO Perform
Neemt u deel aan een van de drie themabijeenkomsten dan krijgt u na elke bijeenkomst tijdelijk en kosteloos toegang tot SPO Perform, het online leerplatform voor de pensioensector. Na de bijeenkomst vindt u hier verdieping op de thema's en geven docenten u praktische tips die aansluiten op het behandelde thema. Met korte video's, infographics of checklisten bent u binnen enkele minuten op de hoogte.

Aanmelden voor de themabijeenkomsten verloopt via de website van de Pensioenfederatie.

Actualiteiten toegepast

Actualiteitenprogramma's

De eendaagse programma's in de serie Actualiteiten Toegepast zijn speciaal ontwikkeld voor bestuurders, leden van een verantwoordingsorgaan en andere beleidsbepalers van pensioenfondsen en pensioenuitvoerders. U krijgt inzicht in de praktische consequenties van actuele ontwikkelingen, zoals nieuwe wet- of regelgeving.
Meer over Actualiteiten Toegepast

SPO Perform Live

Ook SPO Perform Live (voorheen SPO Connects) zoomt in op actualiteiten. In een dagdeel helpt SPO Perform Live u om snel aan te sluiten bij de actualiteit. Wetenschappers, specialisten, beleidsmakers en bestuurders helpen u om snel en effectief met een nieuw vraagstuk aan de slag te gaan. Voor debat is alle ruimte. Plasklare antwoorden worden niet gegeven, maar het denken wordt gevoed.
Meer over SPO Perform Live

Professioneel gedrag & vaardigheden

Training Voorzittersvaardigheden

Als (vice)voorzitter van een verantwoordingsorgaan van een pensioenfonds wordt er van u verwacht dat u effectief leiding geeft aan vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers en gepensioneerden; een groep mensen met verschillende achtergronden en verschillende kwaliteiten. Het toepassen van de juiste vaardigheden is dan essentieel. In de training Voorzittersvaardigheden ontwikkelt u uw vaardigheden en leert u handelen vanuit eigen kracht. 
Meer over Voorzittersvaardigheden

Training In gesprek met de toezichthouder

Een goed gesprek begint bij goed voorbereide gesprekspartners. Dat geldt zeker wanneer u in gesprek gaat met de toezichthouder. Of het nu gaat om een periodiek gesprek of een gesprek met een concrete aanleiding, voor de meeste leden van het verantwoordingsorgaan is een gesprek met DNB geen dagelijkse kost. Reden te meer om u goed voor te bereiden. SPO biedt u een uniek programma dat direct bijdraagt aan een effectief en zo vruchtbaar mogelijk gesprek met de toezichthouder. 
Meer over In gesprek met de toezichthouder

Naast bovengenoemde trainingen organiseert SPO ook andere trainingen op het gebied van Professioneel gedrag & vaardigheden. Lees hier het complete aanbod. 

Verdiepende Masterclasses

Masterprogramma Vermogensbeheer

SPO ontwikkelde samen met Jaap van Dam (PGGM) een uniek Masterprogramma Vermogensbeheer. In een doorlopend programma van 4 Masterclasses per jaar komt het hele beleggingsproces aan bod. Van het vormgeven van beleid tot en met de implementatie en uitvoering ervan. 
Meer over het Masterprogramma Vermogensbeheer

SPO Perform

Online leerplatform met betrouwbare en actuele kennis voor de dagelijkse praktijk

Bekijk de mogelijkheden