header

Permanent Geschikt

Programma’s rondom competenties, vaardigheden en actualiteiten voor pensioenfondsbestuurders en (mede-)beleidsbepalers en leden van het verantwoordingsorgaan.

Als lid van het verantwoordingsorgaan ziet u de eisen aan en de inhoud van het vak doorlopend veranderen. Immers, met de pensioensector én de wereld om ons heen in beweging, is meer dan ooit tevoren verandering de enige constante. Daarmee verandert ook de rol van het verantwoordingsorgaan. Aandacht voor permanente educatie en permanente geschiktheid is essentieel.

Met trainingen, masterclasses en actualiteitenprogramma’s houdt u uw kennis op peil en blijft u uw vaardigheden en competenties ontwikkelen. Zodat u een goede en kritische gesprekspartner kunt zijn en blijven voor het pensioenfondsbestuur. Een greep uit het aanbod:

SPO Perform

SPO ontwikkelde samen met toonaangevende pensioenfondsen en aansprekende kennispartijen een innovatieve oplossing: SPO Perform. Het online leerplatform biedt u op één plek kennis, nieuwe inzichten, actualiteiten en opinies in de vorm van microlearnings. Het platform geeft u de flexibiliteit om in te spelen op een specifieke kennisbehoefte waardoor u snel op de hoogte bent van de onderwerpen die op de bestuurstafel liggen. 
Meer over SPO Perform

Professioneel gedrag & vaardigheden

Training Voorzittersvaardigheden

Als (vice)voorzitter van een verantwoordingsorgaan van een pensioenfonds wordt er van u verwacht dat u effectief leiding geeft aan vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers en gepensioneerden; een groep mensen met verschillende achtergronden en verschillende kwaliteiten. Het toepassen van de juiste vaardigheden is dan essentieel. In de training Voorzittersvaardigheden ontwikkelt u uw vaardigheden en leert u handelen vanuit eigen kracht. 
Meer over Voorzittersvaardigheden

Training In gesprek met de toezichthouder

Een goed gesprek begint bij goed voorbereide gesprekspartners. Dat geldt zeker wanneer u in gesprek gaat met de toezichthouder. Of het nu gaat om een periodiek gesprek of een gesprek met een concrete aanleiding, voor de meeste leden van het verantwoordingsorgaan is een gesprek met DNB geen dagelijkse kost. Reden te meer om u goed voor te bereiden. SPO biedt u een uniek programma dat direct bijdraagt aan een effectief en zo vruchtbaar mogelijk gesprek met de toezichthouder. 
Meer over In gesprek met de toezichthouder

Naast bovengenoemde trainingen organiseert SPO ook andere trainingen op het gebied van Professioneel gedrag & vaardigheden. Lees hier het complete aanbod. 

Actualiteiten toegepast

Actualiteitenprogramma's

De eendaagse programma's in de serie Actualiteiten Toegepast zijn speciaal ontwikkeld voor bestuurders, leden van een verantwoordingsorgaan en andere beleidsbepalers van pensioenfondsen en pensioenuitvoerders. U krijgt inzicht in de praktische consequenties van actuele ontwikkelingen, zoals nieuwe wet- of regelgeving.
Meer over Actualiteiten Toegepast

SPO Connects

Ook SPO Connects zoomt in op actualiteiten. In een dagdeel helpt SPO Connects u om snel aan te sluiten bij de actualiteit. Wetenschappers, specialisten, beleidsmakers en bestuurders helpen u om snel en effectief met een nieuw vraagstuk aan de slag te gaan. Voor debat is alle ruimte. Plasklare antwoorden worden niet gegeven, maar het denken wordt gevoed.
Meer over SPO Connects

Verdiepende Masterclasses

Masterprogramma Vermogensbeheer

TIAS en SPO brengen samen een uniek Masterprogramma Vermogensbeheer. In een doorlopend programma van 4 Masterclasses per jaar komt het hele beleggingsproces aan bod. Van het vormgeven van beleid tot en met de implementatie en uitvoering ervan. 
Meer over het Masterprogramma Vermogensbeheer

Kennis bijspijkeren

Heeft u jarenlange ervaring in het verantwoordingsorgaan en wilt u op specifieke onderdelen uw kennis bijspijkeren? Met dit formulier kunt u aangeven aan welke onderdelen u wilt werken. Wij nemen snel contact met u op met een passend opleidingsaanbod. 

Wilt u direct opleidingsadvies? Neem dan contact op met onze adviseurs. Bel (070) 427 66 55 of mail naar info@spo.nl.

Advies

Samen met u kunnen we een traject ontwikkelen om geschiktheid en vakbekwaamheid te bevorderen of aan te tonen.

Lees verder