Header Webinar IORP II

Nieuw op SPO Perform: themakanaal voor verantwoordingsorganen

Ondersteuning bij vertaalslag naar praktijk

Goed voorbereid zijn op wat op u afkomt. Een proactieve rol pakken. Een goede onderlinge samenwerking tussen verschillende gremia bewerkstelligen en de governancestructuur daadwerkelijk versterken. Dat zijn de wensen van veel leden van verantwoordingsorganen. SPO helpt u graag bij het zo goed mogelijk invulling geven aan uw rol. Om te beginnen met een speciaal themakanaal voor verantwoordingsorganen op het online leerplatform SPO Perform.

Themakanaal voor verantwoordingsorganen

Op SPO Perform is een speciaal themakanaal ingericht voor leden van het verantwoordingsorgaan. U vindt er microlearnings die u ondersteunen bij het efficiënt en effectief uitoefenen van uw rol. De korte leermomenten helpen u bij het invullen van uw rol in de dagelijkse praktijk.

Een greep uit de thema's
  • Hoe stelt u een goede jaarplanning op?
  • Hoe komt u tot een goed oordeel?
  • Waar moet u op letten bij het geven van een advies?
  • Hoe evalueert u het functioneren van het verantwoordingsorgaan? 
Uw ideeën en suggesties

In de loop van het jaar verschijnen nieuwe video's, infographics of checklijsten die u helpen bij het zo goed mogelijk invullen van uw rol. Heeft u suggesties voor nieuwe inhoud? Laat het ons weten en mail naar info@spo.nl.

Advies

Wilt u verder praten over wat SPO voor uw verantwoordingsorgaan kan betekenen? Bel dan met een van onze adviseurs: (070) 427 66 55 of mail naar info@spo.nl. We helpen u graag.

Ons complete aanbod aan opleidingen, programma's en masterclasses vindt u hier.

Direct een proefabonnement aanvragen

Ervaar zes weken de voordelen van deze nieuwe manier van leren en vraag een gratis proefabonnement aan. Het proefabonnement vervalt automatisch.

Vul hier uw gegevens in

Een sterk verantwoordingsorgaan

Pensioenfondsen zijn van ons allemaal. Werkgevers, werknemers en gepensioneerden zijn er samen verantwoordelijk, al dan niet aangevuld met onafhankelijke bestuurders en gecontroleerd door een onafhankelijk intern toezicht. Behalve in het bestuur van pensioenfondsen spelen belanghebbenden ook een belangrijke rol in de verantwoordingsorganen. Dit orgaan adviseert het bestuur en oordeelt over het handelen van het bestuur. 

Om als gelijkwaardige gesprekspartner van het bestuur en het intern toezicht te kunnen optreden, wordt van het verantwoordingsorgaan veel gevraagd. Uit de evaluatie Wet versterking bestuur pensioenfondsen kwam naar voren dat het in de praktijk soms zoeken is naar een effectieve en efficiënte invulling van de rol van het verantwoordingsorgaan. Bij het investeren in kennis en kunde zónder aandacht te hebben voor de uitwerking in de praktijk wordt het doel - het versterken van de rol van verantwoordings- en belanghebbendenorganen binnen de governancestructuur - slechts beperkt gerealiseerd.

Code schrijft zelfevaluatie voor

De Code Pensioenfondsen 2018 draait om drie functies van 'goed pensioenfondsbestuur': besturen, toezicht houden en verantwoording afleggen. De code bevat normen die gaan over gedrag, cultuur en de wijze van rapporteren. Voor het verantwoordingsorgaan is een zelfevaluatie voorgeschreven die met enige regelmaat zal plaatsvinden (norm 30).

Maatwerkprogramma zelfevaluatie

SPO ontwikkelde een maatwerkprogramma om vorm te kunnen geven aan een gestructureerde zelfevaluatie. Neem voor informatie over dit maatwerkprogramma contact op met onze adviseurs op (070) 427 66 55 of mail naar info@spo.nl.

Al lid? Log in op SPO Perform

Klik op onderstaande link om in te loggen op SPO Perform. Gebruik daarna uw inloggegevens

Inloggen op SPO Perform

Proefabonnement aanvragen

Ervaar zes weken de voordelen van deze nieuwe manier van leren en vraag een gratis proefabonnement aan. Het proefabonnement vervalt automatisch

Vul hier uw gegevens in