header

Geschikt worden op niveau A

De optimale voorbereiding in een persoonlijk traject

Als u lid bent of wordt van een verantwoordingsorgaan, wordt er nogal wat van u verwacht en komt er veel op u af. Op allerlei terreinen verwacht men kennis van u. Om een goede en kritische gesprekspartner te  kunnen zijn voor het bestuur en de belangen van deelnemers en gepensioneerden te kunnen dienen, is het van belang goed beslagen ten ijs te komen.

Afbeelding

Het leertraject Geschikt worden op niveau A bereidt u optimaal voor op uw rol in het verantwoordingsorgaan. U volgt grotendeels hetzelfde traject dat aankomend bestuurders doorlopen. Daarmee heeft u de ideale voorbereiding om een kritische gesprekspartner te zijn voor het bestuur. U krijgt zicht op uw eigen rol, ontwikkelt uw bestuurlijke competenties en u leert de verantwoordelijkheden van een pensioenfondsbestuur en een verantwoordingsorgaan kennen. U volgt een persoonlijk leertraject waarbij uw eigen pensioenfonds centraal staat. Kortom, u leert wat voor u noodzakelijk en relevant is.

Zorgen voor verdieping

Uw leertraject start met een persoonlijke intake. Samen stellen we een efficiënt en persoonlijk traject vast dat volledig op uw situatie is afgestemd. Welke modules u volgt hangt af van uw kennis en ervaring, uw rol binnen het verantwoordingsorgaan en de situatie en ambitie van uw pensioenfonds. 

Voor het beste resultaat wordt een brede mix aan leermiddelen ingezet. Zowel online als klassikaal. De digitale leeromgeving biedt een verkenning van het eigen fonds en de verschillende thema’s. De klassikale bijeenkomsten zorgen voor intensieve verdieping. Er wordt uitgebreid geoefend met de materie. En u krijgt volop de gelegenheid te sparren met andere leden van verantwoordingsorganen.

Afbeelding

Praktische modules

Geschikt worden op niveau A bestaat uit 4 modules. U kunt ter voorbereiding aanvullend een online instapmodule volgen met basiskennis over financiële begrippen. De modules zijn toegespitst op de 7 deskundigheidsgebieden van DNB. U leert deze kennis direct integraal toe te passen in de praktijk

Gecertificeerd resultaat

Het leertraject Geschikt worden op niveau A heeft van CPION het predicaat Registeropleiding BDP ontvangen. Na het afronden van uw persoonlijke traject en het succesvol voltooien van de opdrachten ontvangt u een SPEN-gecertificeerd diploma.

Met dit diploma bent u aantoonbaar geschikt voor een functie in een verantwoordingsorgaan (of aanpalende functie) in de collectieve pensioensector. U heeft uw eigen pensioenfonds goed leren kennen en doorgronden.

Aanvullende informatie

Voor wie
U bent bijvoorbeeld:

  • lid van een Belanghebbendenorgaan
  • lid van een Verantwoordingsorgaan
  • lid van een Raad van Toezicht
  • lid van een Visitatiecommissie

Prijzen
Met uitzondering van de Instapmodule Basiskennis Financiële begrippen bedraagt de prijs per module € 2.285. Dit is inclusief lesmateriaal, koffie/thee, lunches en diner op de eerste dag van de klassikale bijeenkomsten.

Optioneel
U kunt een overnachting bij ons boeken voor € 105.

Data
Een uitgebreid en actueel overzicht van de startdata van de modules en de bijbehorende data van de klassikale bijeenkomsten vindt u hier. De startdatum is de datum waarop het online gedeelte van de module start.

Diplomabepalingen
Meer informatie over de diplomabepalingen voor de Governance Leergang Geschikt worden op niveau A vindt u hier (pdf).