header

Klik op de verschillende onderdelen in het leerpad om het aanbod te bekijken

Goed voorbereid op uw rol

Het verantwoordingsorgaan heeft een adviserende taak én beoordeelt het door het bestuur gevoerde beleid. Het verantwoordingsorgaan heeft hierbij oog voor de beheersing van risico’s en de mate van evenwichtige belangenafweging door het bestuur. Om echt invulling te geven aan deze taakstelling is geschiktheid van ieder lid van het verantwoordingsorgaan van groot belang.

Werken aan geschiktheid bij SPO betekent:

  • Altijd een leertrajact op maat
    De weg naar geschiktheid is voor iedereen verschillend.
    Welke onderdelen u volgt, hangt af van uw kennis en ervaring,
    uw rol binnen het pensioenfonds en de ambitie van uw pensioenfonds
  • Het leren kennen en doorgronden van uw pensioenfonds staat centraal