header

Klik op de verschillende onderdelen in het leerpad om het aanbod te bekijken

Goed voorbereid op uw rol

Het verantwoordingsorgaan heeft een adviserende taak én beoordeelt het door het bestuur gevoerde beleid. Het verantwoordingsorgaan heeft hierbij oog voor de beheersing van risico’s en de mate van evenwichtige belangenafweging door het bestuur. In een sector die meer dan ooit in beweging is, is geschiktheid van ieder lid van het verantwoordingsorgaan van groot belang. Dat betekent: 

  • Altijd een leertraject op maat De weg naar geschiktheid is voor iedereen verschillend. Welke onderdelen van een leertraject u volgt, hangt af van uw kennis en ervaring, uw rol binnen het verantwoordingsorgaan en de ambitie van uw pensioenfonds
  • Het leren kennen en doorgronden van uw pensioenfonds staat centraal

Werken aan geschiktheid met SPO Perform

SPO Perform is het innovatieve leerplatform voor de pensioensector. U vindt er kennis, nieuwe inzichten, actualiteiten en opinies in de vorm van microlearnings. Zodat u flexibel in kunt spelen op een specfieke kennisbehoefte en u snel op de hoogte bent van onderwerpen op de bestuurstafel.