header

Zelfevaluatie van pensioenfondsbesturen

Wie continu wil verbeteren, moet continu evalueren

Besturen in de pensioensector is in deze tijd geen routineklus. De druk is groot. Er moet richting gegeven worden in woelig weer en op onbekend en onvoorspelbaar terrein. Dat vraagt om krachtig leiderschap en een sterke visie. Maar ook de moed tot indringende zelfreflectie.

Een bestuur is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren. Wie continu wil verbeteren, moet continu evalueren. Optimaal presteren kan alleen met een open blik. Naar anderen én naar zichzelf. Door zelfevaluatie wordt een stapje terug gedaan om kritisch te kunnen kijken naar het eigen functioneren. 

De kwaliteit van een pensioenfondsbestuur wordt beïnvloed door het functioneren als team. De manier waarop het proces is georganiseerd. En of er op een objectieve en evenwichtige manier besluiten worden genomen. Met zelfevaluatie worden successen benoemd en zwakke plekken geïdentificeerd. En vervolgens concrete en haalbare verbeterpunten geformuleerd.

Goede zelfevaluatie wordt gedaan in samenwerking met een externe, onafhankelijke partij. Alleen op die manier kunnen alle bestuursleden, inclusief de voorzitter, vrij meedoen. En komen de juiste vragen op tafel. SPO ondersteunt besturen in leiderschap naar de toekomst en biedt verschillende manieren om op een objectieve manier te helpen bij zelfevaluatie. 

Punten voor verbetering kunnen zijn:

  • Samenwerking in het bestuur
  • Professionaliteit van de bestuursleden
  • Diversiteit in het bestuur
  • Openheid van spreken en onderling respect
  • Afstemming met VO en andere stakeholders
  • Kwaliteit van ieders inbreng
  • Voorzittersvaardigheden

Ons advies

Focus op een concreet aandachtsgebied. Op die manier zijn uitkomsten te overzien en actiepunten realistisch en haalbaar. SPO biedt een groot arsenaal aan mogelijkheden voor het uitvoeren van een zelfevaluatie. Denk bijvoorbeeld aan een risk personality scan om risicoprofielen van bestuurders in kaart brengen. Of een online vragenlijst om verbeterpunten boven tafel te krijgen wanneer bestuursleden zich onvoldoende vrij voelen om zich open te stellen. 

SPO zoekt altijd naar een passende, nieuwe en creatieve invalshoek om het functioneren van een bestuur in kaart te brengen en te verbeteren. Een oplossing die aansluit op voorgaande jaren, maar met een blik op de ambities naar de toekomst. 

Meer weten 
Bel (070) 427 66 55 ons voor een advies op maat. Of laat uw gegevens achter, dan nemen wij contact met u op.

SPO over Zelfevaluatie

Advies

Samen met u kunnen we een traject ontwikkelen om geschiktheid en vakbekwaamheid te bevorderen of aan te tonen.

Lees verder