header

Zelfevaluatie; aansprekende voorbeelden

Bent u benieuwd bij welke vraagstukken andere pensioenfondsbestuurders de hulp van SPO inriepen? Lees hieronder enkele voorbeelden en bekijk wat SPO voor u kan betekenen.

Heeft u een vraag over uw ontwikkeling en wilt u ons advies? Bel (070) 427 66 55 of mail naar info@spo.nl.

Ben ik geschikt als voorzitter?

"Ben ik een leider, of iemand die liever vanuit het eigen expertisegebied opereert?" Met deze vraag van een bestuurder ging SPO aan de slag.

Aan de hand van een persoonlijkheidsprofiel en een competentieanalyse werd een inschatting gemaakt van de natuurlijke voorkeursrol van deze bestuurder binnen een team. Kwaliteiten en minder sterke punten volgden uit een sterkte-zwakte analyse, met als uitgangspunt het functiecompetentieprofiel. Vervolgens bespraken we in een diepte-interview uitgebreid de resultaten en werkten we het competentieprofiel aan de hand van de STARR-methodiek verder uit. 

Het resultaat gaf helder inzicht in de eigen kwaliteiten en ontwikkelpunten, toegespitst op de functie en de mogelijk specifieke rol binnen het bestuur. Het stelde deze bestuurder in staat om een weloverwogen keuze te maken over het wel of niet aangaan van een bestuurdersrol. Hij kreeg tevens een concreet ontwikkeladvies voor het verder ontplooien van zijn vaardigheden. Zoals een training gespreksvaardigheden, waarbij hij met de hulp van gesprekstechnieken diepgaander en scherper kan leren analyseren en tot een efficiënter oordeel kan komen.

Welke competenties neem ik mee als (startende) bestuurder?

Een opleiding tot bestuurder vraagt zowel in tijd als in geld een behoorlijke investering. Het opleidingstraject is pittig en ook DNB legt de lat hoog. Daarom wilde deze bestuurder voorafgaand aan een opleidingstraject onderzoeken of deze loopbaanstap aansloot bij zijn competenties. Bovendien vond hij het zinvol om te weten wat hij als bestuurder, buiten de eigen expertise, kon toevoegen aan de bestaande samenstelling van het team. 

Om een helder antwoord te krijgen op deze vragen stelde SPO een assessment samen waarin onder meer de volgende onderdelen waren opgenomen: 

  • een persoonlijkheids- en competentieanalyse (heldere sterkte-zwakte analyse afgestemd op het functieprofiel)
  • een meting van de intellectuele capaciteiten (op ieder gewenst niveau)
  • een diepte-interview waarbij zowel de motivatie, diverse competenties als persoonlijke ontwikkeling centraal staat 
  • een aan bestuurders gerelateerde simulatie / analyse-opdracht, om vaardigheden in de praktijk te oefenen.

De rapportage bood inzicht in de eigen talenten en valkuilen, toegespitst op de competenties die voor bestuurders centraal staan. Denk aan besluitvaardigheid, inlevingsvermogen, communicatieve vaardigheden, analytisch vermogen, oordeelsvorming, helikopterzicht en omgevingsbewustzijn. 

Past de rol van toezichthouder mij?

Na jarenlang als bestuurder te hebben gewerkt, vroeg deze bestuurder zich af of de stap naar een toezichthoudende rol aansloot bij zijn kwaliteiten.

Ook hier werd, net als bij de bestuurder die een voorzittersrol voor ogen had, aan de hand van een persoonlijkheidsprofiel en een competentieanalyse een inschatting gemaakt van zijn natuurlijke voorkeursrol. De nadruk in de assessments lag op de competenties die bij toezichthouden horen, zoals oordeelsvorming, kritisch vermogen, durf tot doorvragen, onafhankelijkheid en accuratesse (oog voor detail).  

Met de sterkte-zwakte analyse als leidraad, waarin kwaliteiten en minder sterke punten in kaart werden gebracht, volgde een uitgebreid diepte-interview en werkten we het competentieprofiel uit aan de hand van de STARR-methodiek. Zo kreeg deze bestuurder inzicht in zijn kwaliteiten en ontwikkelpunten en de mate waarin hij geschikt zou zijn voor een rol als toezichthouder. Hij kreeg een concreet ontwikkeladvies voor het verder ontplooien van zijn vaardigheden voor een toezichthoudende rol.  

Ben ik de juiste persoon om een transitie te leiden?

"Mijn fonds wil graag veranderingen doorvoeren. Ben ik als doorgewinterde bestuurder de juiste persoon om leiding te geven aan deze transitie? En ben ik voldoende agile en flexibel om een voorbeeld te zijn voor anderen?"

Om antwoorden te vinden op de vragen van deze bestuurder stelde SPO een competentie- en persoonlijkheidsanalyse voor, aangevuld met een competentiegericht interview. Deze ervaren bestuurder kreeg daardoor inzicht in de eigen kwaliteiten en valkuilen over zijn mate van flexibiliteit (agility), sturend vermogen, overtuigingskracht, leiderschapsvaardigheden, communicatief vermogen (bijvoorbeeld omgaan met weerstand) en vermogen tot samenwerken.

Onze Cases

Lees de ervaringen van onze klanten

Bekijk onze cases

Bel me terug

Laat uw telefoonnummer en uw vraag achter. Wij bellen u tijdens kantooruren terug.