Header Webinar IORP II

Webinar Liquidatie Pensioenfonds

De kerntaak van een pensioenfonds is het uitvoeren van de pensioenregeling die sociale partners (werkgever en vakbonden) hebben afgesproken. Het kan zijn dat het niet vanzelfsprekend is dat die uitvoering door het pensioenfonds kan worden gecontinueerd. Denkbaar is dat de aangesloten werkgever de uitvoeringsovereenkomst beëindigt. Ook kan het fonds last hebben van oplopende uitvoeringskosten of bemensingsproblematiek, die maken dat het fonds niet langer zelfstandig kan doorgaan. Liquidatie van het fonds kan dan een reëel scenario zijn.

Het zijn en blijven van een eigen entiteit als pensioenfonds is geen doel op zich. Het gaat primair om het waarborgen van de pensioenaanspraken van de deelnemers, welke taak door sociale partners aan het fonds is toevertrouwd. Aan het bestuur van het pensioenfonds is het dan de taak om een dergelijk proces in goede banen te leiden en zorg te dragen voor het waarborgen van die aanspraken van de deelnemers.

Webinar

Datum: 17 maart 2020
Tijd: 14.00 – 14.45 uur

Tijdens het webinar gaan Ron Harmsen en Jorn de Bruin met elkaar in gesprek over de aanleidingen voor en het proces rond de liquidatie van een pensioenfonds. Daarbij besteden zij aandacht aan:

  • de verschillende te nemen stappen
  • de volgordelijkheid van de stappen
  • de eventuele alternatieven
  • tips en tricks, waarbij zij putten uit hun ervaring.

Ook komt de vraag aan bod hoe een pensioenfonds zich kan opstellen jegens een werkgever die de uitvoeringsovereenkomst wil opzeggen.

Tijdens het webinar hebben de deelnemers gelegenheid tot het stellen van vragen die de sprekers live gaan beantwoorden.

Over de sprekers
Ron Harmsen is pensioenfondsbestuurder en HRD consultant bij SPO. Hij heeft jarenlange ervaring als pensioenfondsbestuurder van verschillende pensioenfondsen. In die hoedanigheid heeft hij ruime ervaring met liquidatietrajecten. Jorn de Bruin is advocaat bij Van Doorne en adviseert en begeleidt pensioenfondsbesturen bij de voorbereiding en uitvoering van dergelijke trajecten.

Aanmelden

Het webinar is te volgen via SPO Perform en de deelname is gratis. Ook delen we de opname na afloop via SPO Perform. 

Heb je nog geen abonnement op SPO Perform? Dan ontvang je met je inschrijving voor het webinar een gratis proefabonnement op SPO Perform. Het proefabonnement duurt zes weken en vervalt automatisch.

Meld je nu aan

SPO Perform

Leren wanneer u kennis nodig heeft

Innovatief leerplatform met actuele themagerichte microlearnings

Bekijk de mogelijkheden