Header Webinar IORP II

SPO Perform Live ‘IT-Infrastructuur, -strategie & -innovatie’

IT-governance is op dit moment één van de belangrijkste onderwerpen voor permanente ontwikkeling van bestuurders. Pensioenfondsbesturen staan voor grote strategische keuzes. De wetgever en DNB als toezichthouder verwachten van pensioenfondsen dat u IT heeft afgestemd op:

  • de specifieke omstandigheden van het pensioenfonds
  • de te maken strategische keuzes
  • de complexiteit van de organisatiestructuur
  • een adequate beheersing van IT-risico’s

Het doel van IT-governance is iedereen systematisch in het IT-besluitvormingsproces te betrekken: het bestuur, het bestuursbureau, de belanghebbenden en de uitvoerder(s).

In deze online bijeenkomst van SPO Perform wordt ingegaan op:

  • IT-governance: wat verwachten wetgever en DNB?
  • de huidige generieke IT-infrastructuur
  • actuele strategische aandachtspunten voor ieder pensioenfonds
  • het belang van IT-(innovatie)
  • het bestuurlijk managen van IT (risico en -innovatie)

Tijdens deze bijeenkomst gaat u met elkaar in gesprek over de huidige infrastructuur van uw pensioenfonds en wordt onder andere de vraag behandeld: welke innovatietrajecten lopen er bij uw uitvoerder?

Programma

Datum:     woensdag 10 juni 2020
Tijd:   14.30 uur - 17.00 uur
  Maximaal 24 deelnemers

 

14:30 Welkom & inleiding – Ron Harmsen
  (adviseur bij SPO/pensioenfondsbestuurder)

 

Tijdens de inleiding wordt het belang en dilemma’s in de dagelijkse praktijk van IT-governance uiteengezet.
 

14:45 

De huidige generieke IT-infrastructuur – Jan-Wouter Bloos

  (Partner Deloitte Consulting)
 

Jan-Wouter Bloos zet uiteen hoe de generieke IT-structuur van een pensioenfonds is opgebouwd.


15:30

Actuele strategische aandachtspunten voor pensioenfondsen –
  Ron Harmsen & Jan-Wouter Bloos
 

Met welke grote strategische vraagstukken worden pensioenfondsbestuurders geconfronteerd? Pensioenhervorming en pensioenfondsstrategie hebben grote impact op de huidige IT-structuur van pensioenuitvoering. In algemene termen wordt toegelicht hoe strategische keuzes en stelselhervormingen de IT van de uitvoerder raken. Daarbij wordt de generieke IT-structuur van pensioenuitvoerders als kapstok genomen.


15:45


Pauze
 

16:00 Het belang van IT (-innovatie) bij pensioenuitvoerders – Daan van Eijck
  (Director Deloitte Consulting)
 

Aan de hand van het architectuurmodel wordt uitgelegd voor welke belangrijke keuzes pensioenuitvoerders staan bij het inrichten van het toekomstige IT-landschap. De uitdaging rondom de transformatie wordt toegelicht, waarbij gevoel wordt gegeven voor de complexiteit, ‘waar te beginnen’ en wat zijn de ‘no-regrets’?.
 

16:45 Het bestuurlijk managen van IT (risico en -innovatie)
 

De sprekers zetten gezamenlijk uiteen op welke wijze IT-risico’s & innovatie binnen het pensioenfondsbestuur optimaal kunnen worden vormgegeven.

 

17:00

 

Afsluiting

   

SPO Perform Live vormt een uitbreiding op het bestaande gecertificeerde opleidingsaanbod voor bestuurders van pensioenfondsen. In een serie bijeenkomsten krijgen bestuurders actuele kennis en gereedschappen aangereikt om snel en effectief met een nieuw vraagstuk aan de slag te gaan. Aan het woord komen wetenschappers, specialisten, beleidsmakers en bestuurders. Ervaringen worden gedeeld, best practices krijgen een podium en er is alle ruimte voor debat. Pasklare antwoorden worden niet gegeven, maar het denken wordt gevoed.

De bijeenkomsten van SPO Perform Live en SPO Perform, hét innovatieve leerplatform voor de pensioensector, zijn geïntegreerd tot één logisch geheel.

De invalshoeken van de thema’s van SPO Perform Live zijn afgestemd op vragen en behoeften van gebruikers van het leerplatform. Het platform en de bijeenkomsten versterken elkaar waardoor permanente educatie nog beter vorm krijgt. Vragen die tijdens de bijeenkomsten onbeantwoord blijven, krijgen een vervolg op het leerplatform in de vorm van een microlearning.

Aanmelden

SPO Perform

Leren wanneer u kennis nodig heeft

Innovatief leerplatform met actuele themagerichte microlearnings

Bekijk de mogelijkheden