header

Professioneel gedrag en vaardigheden

Om als bestuurder behendig en effectief in alle omstandigheden te kunnen opereren, is meer nodig dan gedegen inhoudelijke kennis alleen. Het komt ook aan op belangrijke competenties zoals uw bestuurlijke vaardigheden en professioneel gedrag. 

Besturen in de pensioensector is geen routineklus. Het huidige maatschappelijke pensioendebat en de intensieve media-aandacht voor pensioenen leggen druk op bestuurders, die in veel andere bestuurlijke settingen afwezig is. Daarnaast kan een setting met werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers aan tafel zorgen voor belangentegenstellingen binnen het bestuur. Ook de rol die u speelt ten opzichte van uw uitvoeringsorganisatie vraagt om specifieke bestuurlijke vaardigheden, om de gedegen invulling te geven aan de gewenste countervailing power

De context van uw bestuurlijke werk is dus van wezenlijk belang voor de vaardigheden die van u worden gevraagd. SPO kent die context van binnen en van buiten, en onze trainers kennen ‘m ook. Bij SPO kunt u bovendien ook leren van collega-bestuurders die in een vergelijkbare context opereren, omdat een deel van de trainingen in groepsverband wordt gegeven.

Toezichthouder De Nederlandsche Bank toetst pensioenfondsbestuurders tegenwoordig niet alleen op inhoudelijke kennis, maar ook op gedragskenmerken en -competenties. Het is onderdeel van het reguliere toezicht, en gedrag komt aan de orde in het toetsingsgesprek voor individuele bestuurders. DNB focust op vier domeinen: leiderschap, groepsdynamiek, besluitvorming en communicatie

Veelzijdig aanbod

 • In de voorbereiding op gesprekken met de toezichthouder
 • Bij het presenteren en communiceren in bestuursvergaderingen
 • Bij het respectvol en kritisch geven van feedback
 • Bij het ontwikkelen van uw voorzittersvaardigheden
 • Hoe grip te houden op groepsdynamiek
 • Hoe om te gaan met kennis-asymmetrie ten opzichte van uw medebestuurders
 • Bij het toespreken van deelnemers bij groepsbijeenkomsten
 • Hoe om te gaan met de media

Inzicht

Werken aan uw bestuurlijke vaardigheden begint met inzicht in uw eigen kwaliteiten en valkuilen. Want wie inzicht heeft in zijn of haar sterk ontwikkelde competenties kan die doeltreffend inzetten. En inzicht in de eigen valkuilen maakt het mogelijk gericht te kunnen werken aan persoonlijke uitdagingen. Steeds met hetzelfde doel voor ogen: behendig besturen en zo effectief grip houden op het verwezenlijken van de doelstellingen en ambities van uw fonds.

Ook voor het bestuur als geheel is het waardevol inzicht te krijgen in de aanwezige competenties. Zo ontstaat een helder beeld van ieders individuele bijdrage in het bestuur en wordt inzichtelijk hoe de verschillende bestuurlijke kwaliteiten elkaar kunnen aanvullen.

Intake

SPO hanteert verschillende methodes voor het zorgvuldig in kaart brengen van individuele competenties of de competenties van een bestuur als geheel. De beste aanpak is altijd maatwerk, want afhankelijk van uw eigen ambities, ervaring en reeds ontwikkelde competenties. We starten daarom bij voorkeur met een grondige analyse. Die analyse resulteert in een persoonlijk competentieprofiel. Samen met u kijken we vervolgens hoe u efficiënt en gericht kunt werken aan de zaken die aandacht behoeven, en blijft excelleren in waar u goed in bent. Met als resultaat persoonlijke ontwikkeling en toegenomen effectiviteit in communicatie en in gedrag. 

U kunt ons bellen om een afspraak te maken voor een competentieanalyse of u aanmelden via dit formulier. SPO biedt naast persoonlijke trajecten ook open trainingen aan, waarvoor u zich direct kunt inschrijven. Een overzicht daarvan vindt u hieronder. 

*Een competentieanalyse maakt ook onderdeel uit van de intake voor de leertrajecten op niveau A en B.

Gesprekken met de toezichthouder

Een goed gesprek begint bij goed voorbereide gesprekspartners. Train voor een goed resultaat in uw gesprek met de toezichthouder tijdens deze eendaagse vaardigheidstraining. 
Meer informatie over 'In gesprek met de toezichthouder' en inschrijven

Voorzittersvaardigheden

Een competentiegerichte training voor voorzitters en vicevoorzitters van pensioenfondsen.
In een praktische training ontwikkelt u uw vaardigheden om als voorzitter te opereren.
Meer informatie over Voorzittersvaardigheden en inschrijven

Veelzijdig aanbod

De volgende trainingen staan niet gepland op een specifieke datum. Heeft u interesse in het volgen van één van deze trainingen? Laat dan u gegevens achter op dit formulier

 • Presenteren en communiceren tijdens bestuursvergaderingen
 • Feedback geven en ontvangen
 • Grip op groepsdynamiek
 • Omgaan met kennis-asymmetrie
 • Toespreken van deelnemers
 • Omgaan met de media