header

Permanente educatie

Als bestuurder of beleidsbepaler ziet u de eisen aan en de inhoud van het vak van bestuurder doorlopend veranderen. Bovendien neemt de hoeveelheid informatie in de pensioenwereld exponentieel toe. Hoe blijft u in die continu veranderende omgeving op een verantwoorde manier invulling geven aan uw rol? Blijven ontwikkelen en blijven leren, is het antwoord.

Bijhouden van kennis en kunde vraagt echter tijd. Kostbare tijd, die u maar één keer kunt benutten. Waarop de focus in ontwikkelen en leren dan moet liggen, verschilt per persoon. Onze adviseurs helpen u daarom graag bij het uitwerken van een efficiënt en effectief Permanente Educatie-beleid. Zodat u uw tijd het meest zinvol gebruikt en het meeste rendement haalt uit uw tijd om te leren. Bel voor het maken van een afspraak met een van onze adviseurs naar (070) 427 66 55 of mail naar info@spo.nl.

Met onder meer een online leerplatform, trainingen, masterclasses en actualiteitenprogramma’s houdt u uw kennis op peil en blijft u uw vaardigheden en competenties ontwikkelen. Een greep uit het aanbod:

In control op IT-governance

Eén van de belangrijkste onderwerpen voor permanente ontwikkeling van pensioenfondsbestuurders is op dit moment IT-governance. Het doel van IT-governance is iedereen systematisch in het IT-besluitvormingsproces te betrekken: het bestuur, het bestuursbureau, de belanghebbenden en de uitvoerder(s). Pensioenfondsbesturen staan voor grote strategische keuzes, zoals de impact van de besluitvorming over het nieuwe pensioencontract. SPO biedt u graag de reikende hand. Met drie diverse bijeenkomsten helpen wij u om in control te komen op IT-governance. Met onze praktische, stapsgewijze aanpak realiseert u als pensioenfondsbestuur efficiënt en effectief een optimale IT-governance.

Bekijk onze aanpak en ons aanbod

SPO Perform

SPO ontwikkelde samen met toonaangevende pensioenfondsen en aansprekende kennispartijen een innovatieve oplossing om continu leren mogelijk te maken: SPO Perform. Met dit online leerplatform vindt u op één plek kennis, nieuwe inzichten, actualiteiten en opinies in de vorm van microlearnings. Microlearnings zijn korte leerervaringen in de vorm van bijvoorbeeld video’s, infographics of checklists. 
Lees meer over SPO Perform

Masterclass IORP II - Sleutelfuncties in de praktijk

In samenwerking met PwC organiseert SPO op 11 juni 2020 de Masterclass IORP II met daarin aandacht voor de  sleutelfuncties Interne Audit en Risicobeheer in de praktijk. De Masterclass geeft inzicht in de eisen en verwachtingen van de invulling van sleutelfunctiehouders. 
Lees meer over de Masterclass IORP II

Actualiteiten toegepast

SPO Perform Live

In één dagdeel helpen de bijeenkomsten van SPO Perform Live u om snel aan te sluiten bij de actualiteit. Wetenschappers, specialisten, beleidsmakers en bestuurders helpen u om snel en effectief met een nieuw vraagstuk aan de slag te gaan. Voor debat is alle ruimte. Kant-en-klare antwoorden worden niet gegeven, maar het denken wordt gevoed.
Lees meer over SPO Perform Live

Actualiteitenprogramma's

De eendaagse programma's in de serie Actualiteiten Toegepast zijn speciaal ontwikkeld voor pensioenfondsbestuurders, leden van een verantwoordingsorgaan en andere beleidsbepalers van pensioenfondsen en pensioenuitvoeringsorganisaties. U krijgt inzicht in de praktische consequenties van actuele ontwikkelingen, zoals nieuwe wet- of regelgeving.
Lees meer over Actualiteiten Toegepast

Professioneel gedrag & vaardigheden

Training In gesprek met de toezichthouder

Elke pensioenfondsbestuurder of beleidsbepaler krijgt ermee te maken: een uitnodiging voor een gesprek met de toezichthouder. De aard en aanleiding kan per gesprek verschillen. Reden te meer om u goed voor te bereiden. Na het volgen van de training weet u wat de toezichthouder van u verwacht. U heeft voldoende handvatten en reflectievermogen in huis om daadwerkelijk in gesprek te zijn met de toezichthouder.
Lees meer over de training In gesprek met de toezichthouder

Training Voorzittersvaardigheden

Als (vice)voorzitter van een bestuur van een pensioenfonds heeft u geen eenvoudige taak. Er wordt van u verwacht dat u effectief leiding geeft aan een groep bestuurders met verschillende achtergronden en verschillende bestuurlijke kwaliteiten. Het toepassen van de juiste vaardigheden is dan essentieel. In de training Voorzittersvaardigheden ontwikkelt u uw vaardigheden en leert u handelen vanuit eigen kracht.
Lees meer over de training Voorzittersvaardigheden

Naast bovengenoemde trainingen organiseert SPO ook andere trainingen op het gebied van Professioneel gedrag & vaardigheden. Klik hier voor het complete aanbod.

Verdiepende Masterclasses Vermogensbeheer

Masterprogramma Vermogensbeheer

SPO ontwikkelde samen met Jaap van Dam (PGGM) een uniek Masterprogramma Vermogensbeheer. In een doorlopend programma van 4 Masterclasses per jaar komt het hele beleggingsproces aan bod. Van het vormgeven van beleid tot en met de implementatie en uitvoering ervan. 
Lees meer over het Masterprogramma Vermogensbeheer

Advies

Samen met u kunnen we een traject ontwikkelen om geschiktheid en vakbekwaamheid te bevorderen of aan te tonen.

Lees verder