header

Permanent geschikt met IT-risicomanagement en IT-trends

Informatiebeveiliging en cyberrisico

Een robuust digitaal administratiesysteem is essentieel voor pensioenfondsen. In geval van gebrekkige of verouderde systemen bestaat het risico dat informatie niet digitaal toegankelijk is voor deelnemers of onvoldoende is beschermd tegen bijvoorbeeld identiteitsfraude of cybercriminaliteit. 

De Nederlandsche Bank (DNB) formuleerde in 2018 een drietal speerpunten, waaronder technologische vernieuwing. Voor pensioenfondsen komt technologische vernieuwing onder meer tot uiting in het thema informatiebeveiliging en cyberrisico. 

SPO helpt pensioenfondsen graag invulling te geven aan dit thema met het programma IT-risicomanagement en IT-trends. Het programma is een verdere verdieping (niveau B-plus) op de Module Risicomanagement & uitbesteding op niveau B. Het programma helpt pensioenfondsbestuurders en (mede)beleidsbepalers inzicht te krijgen in het beheersen van operationele en IT-risico's en visie en strategie te ontwikkelen op het inzetten van IT in brede zin, waarmee u ook op dit gebied permanent geschikt blijft.

Inhoud

Dit programma op niveau B+ geeft u inzicht in huidige IT-ontwikkelingen, kansen en bedreigingen. U leert de risico's hiervan inschatten en eventuele onzekerheden te vertalen in risico's die u kunt managen. Ook weet u na het volgen van het programma hoe uw pensioenfonds stuurt op IT-risico en hoe het risicomanagement is ingericht. U kunt nagaan of de IT-omgeving van uw fonds aan de eisen voldoet en of het voldoende verandervermogen heeft om het pensioencontract van de toekomst te kunnen uitvoeren.

Samengevat helpt het programma u:

  • een beleidsvisie en strategie te ontwikkelen op de inzet van IT in brede zin
  • inzicht te krijgen in (operationele) IT-risico’s en het beheersen daarvan
  • een aanzet te maken tot een fondsspecifiek stappenplan op het gebied van IT-risicomanagement
  • inzicht te krijgen in hoe rollen en verantwoordelijkheden rondom IT verdeeld zijn tussen bestuur en uitbestedingspartijen.

Opzet, duur en prijzen

Dit programma bestaat uit online leren en 2 klassikale bijeenkomsten van één dag. Dit programma wordt gepland op basis van interesse. Data voor het programma volgt.

Voor het volgen van het programma betaalt u € 2.480 vrij van btw. 

De lessen vinden plaats op donderdag 2 en 9 juli 2020.

U kunt uw inschrijven via dit formulier. 

Het programma IT-risicomanagement en IT-trends is een verdere verdieping (niveau B-plus) op de Module Risicomanagement & uitbesteding op niveau B en maakt onderdeel uit van de serie Actualiteiten Toegepast. Deze reeks programma's ondersteunt bestuurders en beleidsbepalers bij het op peil brengen en houden van hun actuele kennis en permanente geschiktheid.

Aanmelden programma IT-risicomanagement en IT-trends

Wilt u dit programma volgen? Geef uw interesse aan via het aanmeldformulier

Aanmeldformulier programma IT-risicomanagement en IT-trends

Over Informatiebeveiliging en cyberrisico

De Nederlandsche Bank (DNB) formuleerde in 2018 een drietal speerpunten, waaronder technologische vernieuwing. Voor pensioenfondsen komt technologische vernieuwing onder meer tot uiting in het thema informatiebeveiliging en cyberrisico.

Een robuust digitaal administratiesysteem is essentieel voor pensioenfondsen. Ook met het oog op de transitie naar een nieuw stelsel - dat veel zal vergen van de systemen - onderzoekt de toezichthouder hoe het staat met de kwaliteit van de administratie.