header

Permanent geschikt met IT-risicomanagement en IT-trends

Informatiebeveiliging en cyberrisico

Een robuust digitaal administratiesysteem is essentieel voor pensioenfondsen. In geval van gebrekkige of verouderde systemen bestaat het risico dat informatie niet digitaal toegankelijk is voor deelnemers of onvoldoende is beschermd tegen bijvoorbeeld identiteitsfraude of cybercriminaliteit. 

De Nederlandsche Bank (DNB) formuleerde voor 2018 een drietal speerpunten, waaronder technologische vernieuwing. Voor pensioenfondsen komt technologische vernieuwing onder meer tot uiting in het thema informatiebeveiliging en cyberrisico. Een belangrijk aandachtspunt in 2018 voor pensioenfondsen. 

SPO helpt u graag invulling te geven aan dit thema met het programma IT-risicomanagement en IT-trends. Het programma is een verdere verdieping (niveau B-plus) op de Module Risicomanagement & uitbesteding op niveau B. Het programma helpt pensioenfondsbestuurders en (mede)beleidsbepalers inzicht te krijgen in het beheersen van operationele en IT-risico's en visie en strategie te ontwikkelen op het inzetten van IT in brede zin, waarmee u ook op dit gebied permanent geschikt blijft.

Inhoud

Dit programma op niveau B+ geeft u inzicht in huidige IT-ontwikkelingen, kansen en bedreigingen. U leert de risico's hiervan inschatten en eventuele onzekerheden te vertalen in risico's die u kunt managen. Ook weet u na het volgen van het programma hoe uw pensioenfonds stuurt op IT-risico en hoe het risicomanagement is ingericht. U kunt nagaan of de IT-omgeving van uw fonds aan de eisen voldoet en of het voldoende verandervermogen heeft om het pensioencontract van de toekomst te kunnen uitvoeren. Het programma bestaat uit twee onderdelen: 'Grip op IT-risico’s en trends' en 'IT-Governance en trends'. 

Met het onderdeel Grip op IT-risico’s en trends 

  • ontwikkelt u een visie op de IT-risico's van het eigen fonds en kunt deze doorvertalen naar kaders voor het eigen fonds
  • krijgt u inzicht en overzicht in hoe de eigen IT-voorziening/omgeving is georganiseerd en doorziet welke IT-risico's er zijn
  • kunt u risicoinschatting en risicobereidheid voor uw eigen fonds bepalen
  • kunt u de IT-risico's van het eigen fonds en die van uw uitbestedingsrelatie(s) in kaart brengen
  • kunt u de prestaties van (uitbestede) bedrijfsvoering van IT beoordelen

Dit onderdeel bestaat uit online leren en een klassikale bijeenkomst van 1,5 dag.

Met het onderdeel IT-Governance en trends

  • krijgt u inzicht in de rol en verantwoordelijkheid van het bestuur als het gaat om IT.
  • krijgt u inzicht in de rol en verantwoordelijkheden van uitbestedingspartijen
  • kunt u de vertaalslag van strategie naar een IT-beleidsvisie maken en de kaderstelling aan uitbestedingspartijen vorm geven; waarbij de visie van de uitvoerder op IT een paarmeter is.
  • Krijgt u inzicht in de hoofdonderwerpen van de digitaliseringsagenda.

Dit onderdeel bestaat uit online leren en een klassikale bijeenkomst van 1 dagdeel.

Opzet, duur en prijzen

Dit programma bestaat uit online leren en 2 klassikale bijeenkomsten van één dag. Dit programma wordt gepland op basis van interesse.

Voor het volgen van het gehele programma betaalt u € 2.300 vrij van btw. 

U kunt uw interesse aangeven via dit formulier. 

Het programma IT-risicomanagement en IT-trends is een verdere verdieping (niveau B-plus) op de Module Risicomanagement & uitbesteding op niveau B en maakt onderdeel uit van de serie Actualiteiten Toegepast. Deze reeks programma's ondersteunt bestuurders en beleidsbepalers bij het op peil brengen en houden van hun actuele kennis en permanente geschiktheid.

Aanmelden programma IT-risicomanagement en IT-trends

Wilt u dit programma volgen? Geef uw interesse aan via het aanmeldformulier

Aanmeldformulier programma IT-risicomanagement en IT-trends

Over Informatiebeveiliging en cyberrisico

De Nederlandsche Bank (DNB) formuleerde voor 2018 een drietal speerpunten, waaronder technologische vernieuwing. Voor pensioenfondsen komt technologische vernieuwing onder meer tot uiting in het thema informatiebeveiliging en cyberrisico.

Een robuust digitaal administratiesysteem is essentieel voor pensioenfondsen. Ook met het oog op de transitie naar een nieuw stelsel - dat veel zal vergen van de systemen - onderzoekt de toezichthouder hoe het staat met de kwaliteit van de administratie. Het onderzoek naar de uitbesteding van administratie bij uitvoeringsorganisaties, dat in 2017 startte, wordt in 2018 afgerond. Gebleken is, zo stelt DNB, dat administratiesystemen in veel gevallen niet voldoen aan de eisen van deze tijd. De onderzoeken moeten in 2018 leiden tot guidancedocumenten die fondsen helpen bij het beheersen van operationele en IT-risico's bij de administratie.

DNB zal in 2018 nagaan hoe fondsen hun strategie hebben geïmplementeerd en hoe zij omgaan met kwetsbaarheden en risico's.