header

Op maat

SPO ontwikkelt programma's op het gebied van opleiding en permanente geschiktheid die op maat gesneden zijn. Voor organisaties, maar steeds vaker ook op maat van individuele bestuurders en beleidsmakers. Voor mensen met verschillende achtergronden, ervaring en wensen. Op basis van een intake stellen we een oplossing voor. Hieronder vindt u een greep uit wat we eerder voor andere bestuurders en pensioenprofessionals konden betekenen. 

Bent u benieuwd naar wat we voor u kunnen doen? Bel (070) 427 66 55 of mail naar info@spo.nl voor een advies op maat.

Henk van den Ruijter

Aspirant-bestuurslid met financiële achtergrond
Afbeelding Henk van den Ruijter (46 jaar) is als Finance Director bij een internationale organisatie gepokt en gemazeld op zijn vakgebied. Hij is gevraagd bestuurslid te worden bij een groot ondernemingspensioenfonds en zijn nieuwe collega’s en toezichthouder DNB verwachten van hem geschiktheidsniveau A.

Tijdens de intake komt naar voren dat de vaste planning van de modules niet in de agenda van Henk past. Vandaar dat hij een individueel programma volgt dat in data en tijdstippen volledig is afgestemd op zijn agenda en rekening houdt met onverwachte omstandigheden. Hij krijgt les op zaterdagen en de financiële modules doorloopt Henk dankzij zijn financiële achtergrond versneld.

Met het leertraject Geschikt worden op niveau A op zak is Henk optimaal voorbereid op zijn nieuwe rol. Hij was al financieel onderlegd, maar hij kan nu ook de vertaalslag maken naar het pensioenfonds.

Lees meer over Geschikt worden op niveau A

Manon van Ees

Aspirant-bestuurslid met HR-achtergrond

Manon van Ees (39 jaar) deed vanuit haar achtergrond in Human Resources al veel kennis op over de arbeidsvoorwaarde pensioen. Nu ze bestuurslid wordt, wil ze zelf graag goed toegerust aan haar nieuwe rol beginnen. Het gaat Manon niet alleen om het bijspijkeren van haar kennis, ze wil ook zicht krijgen op wat haar nieuwe rol inhoudt en hoe zij haar bestuurlijke competenties kan ontwikkelen.

Afbeelding

Manon volgt een persoonlijk leertraject om geschikt te worden op niveau A, dat volledig op haar situatie is afgestemd. Het leertraject start met een persoonlijke intake. Daarin wordt duidelijk welke kennis en competenties ze al bezit en wat er nog ontbreekt. Vanwege haar kennis van pensioenen krijgt Manon grotendeels vrijstelling voor de Module Niet-financiële deskundigheidsgebieden. Een klein deel van deze module krijgt ze als zelfstudie aangeboden om haar kennis op te frissen en te actualiseren. Alle andere modules volgt ze via open inschrijving. Daar krijgt ze volop de gelegenheid te sparren met collega-aspirant-bestuurders.

Nadat Manon het leertraject Geschikt worden op niveau A heeft gevolgd, en de uitkomst van het toetsingsgesprek bij DNB positief is, kan ze meteen volwaardig invulling geven aan haar nieuwe verantwoordelijkheden.

Lees meer over Geschikt worden op niveau A

Lees meer over Professioneel gedrag en vaardigheden

Casper Catz

Algemeen bestuurslid stapt over naar beleggingscommissie
Afbeelding Casper Catz (51 jaar) is een breed opgeleid bestuurslid, maar mist voor een lid van de beleggingscommissie specifieke kennis op het gebied van vermogensbeheer.

Een intake maakt inzichtelijk welke deskundigheid Casper nodig heeft. Hij volgt vervolgens een leertraject op maat dat bestaat uit klassikale bijeenkomsten én uit informeel leren. Hij volgt via open inschrijving de Module Vermogensbeheer & beleggingsbeleid, waar hij lessen volgt van een docent en kan sparren met andere bestuursleden. Daarnaast leest hij veel vakliteratuur en voert hij verdiepende gesprekken met experts van het bestuursbureau. Casper rond zijn leertraject af met een Toetsingsgesprek Lid Beleggingscommissie waarin het gesprek bij DNB wordt gesimuleerd.

Nadat hij zijn leertraject heeft afgerond, is hij voldoende toegerust voor zijn nieuwe rol en gaat hij enthousiast aan de slag in de beleggingscommissie. Op termijn wil Casper het Masterprogramma Vermogensbeheer volgen, waar hij als bestuurder doorlopend zijn beleggingskennis kan verdiepen.

Lees meer over Van bestuurlijk Geschikt naar Ervaren op niveau B

Lees meer over Masterprogramma Vermogensbeheer 

Pieter van Doorn

Bestuurslid wordt voorzitter bij ander pensioenfonds

Pieter van Doorn (57 jaar) is een ervaren bestuurslid met aandachtsgebied risicomanagement. Hij is geschoold op geschiktheidsniveau B en moet voor zijn nieuwe bestuursfunctie de fondskennis eigen maken en wat kennis opfrissen. En voor zijn nieuwe taak als voorzitter kan hij wel een steuntje in de rug gebruiken.

Afbeelding

Aan de hand van een intake wordt duidelijk welke kennis en vaardigheden Pieter nog nodig heeft. Het daaruit volgende leertraject op maat bestaat uit ondersteuning met fondsspecifieke casuïstiek en een inwerkprogramma in samenwerking met het bestuursbureau. Zo maakt hij de fondskennis snel eigen. Pieter doorloopt daarnaast een vaardigheidstraining voor zijn rol als voorzitter, waar hij leert hoe hij effectief leiding kan geven aan de bestuurstafel.

Na afronding van het leertraject en de vaardigheidstraining kan Pieter een professionele en verantwoorde invulling geven aan zijn nieuwe rol als voorzitter. Hij weet van de hoed en de rand en is klaar voor de nieuwe uitdaging.

Lees meer over Permanent Geschikt

Lees meer over Professioneel gedrag en vaardigheden

Indra Cuneo

Beleidsmedewerker uitvoerder wordt goede gesprekspartner voor bestuur
Afbeelding Indra Cuneo (31 jaar) heeft als beleidsmedewerker het doel een goede gesprekspartner voor het bestuur te worden. Ze wil ontwikkelingen kunnen vertalen naar beleid en het bestuur te ondersteunen. Certificering vindt ze niet noodzakelijk. 

Op basis van een analyse wordt in kaart gebracht wat de taken en verantwoordelijkheden van Indra zijn. En wat ze nodig heeft aan geschiktheid om dit goed op te kunnen pakken. Het leertraject wordt volledig in co-creatie met elkaar gemaakt. Indra volgt een op maat gemaakt programma met elementen uit de opleiding Geschikt worden op niveau A.

Als Indra het traject heeft afgerond, heeft ze precies de gewenste verdieping opgedaan. Ze heeft geleerd wat voor haar noodzakelijk en relevant is. Daarmee kan ze een goede gesprekspartner voor het bestuur zijn en de juiste ondersteuning bieden.

Lees meer over Geschikt worden op niveau A

Bert van Overmeer

Bestuurslid verdiept zijn kennis

Bert van Overmeer (43 jaar) is al enkele jaren bestuurslid en opgeleid op niveau A. Hij merkt dat de ontwikkelingen in de pensioenwereld snel gaan en de eisen hoger worden. Bovendien nemen zijn verantwoordelijkheden op het gebied van communicatie en verantwoording afleggen toe. Hij wil die rol graag goed kunnen invullen. 

Afbeelding

Uit de intake blijkt dat het volgen van de module Governance, communicatie & verantwoording een goede eerste stap is. De thema’s governance, communicatie, wet- en regelgeving en jaarverslaglegging maken onderdeel uit van deze module. Precies wat hij nodig heeft.

In overleg met Bert worden ook enkele andere modules van het leertraject Van Geschikt naar Ervaren op niveau B in zijn leerplan opgenomen. Hij verwacht scherper inzicht te krijgen in het beleid van zijn eigen pensioenfonds en grip te krijgen op actuele ontwikkelingen, waardoor hij vol vertrouwen de toekomstige veranderingen in het Nederlandse pensioenlandschap tegemoet treedt.

Lees meer over Van bestuurlijk Geschikt naar Ervaren op niveau B