header

Masterprogramma Vermogensbeheer onder leiding van Jaap van Dam

Actuele dilemma's - reflecteren op aanpak - nieuwe inzichten

Besturen betekent onder alle omstandigheden het stuur in handen hebben. Bestuurders moeten in control zijn. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. De vraagstukken op de bestuurstafel worden steeds complexer. Het is moeilijk om door de bomen het bos te zien. Dat geldt zeker ook voor vermogensbeheer.

In een onstuimige economische omgeving en met de extreem lage rente van vandaag is voldoende rendement halen om de pensioentoezeggingen na te komen allerminst vanzelfsprekend. Daarnaast spelen issues als kostenbeheersing, balansrisicomanagement, het voorkomen van onnodige complexiteit en governance en countervailing power een steeds grotere rol in het vormgeven van het beleggingsbeleid. En dan vragen deelnemers en de maatschappij ook steeds indringender of u op een verantwoorde manier belegt. Deze issues en de steeds in beweging zijnde omgeving vragen om verdieping van uw kennis, maar vooral verdieping van uw inzicht. Zodat u voldoende in staat blijft om te reflecteren op de strategie van het fonds en de aanpak van het beleggingsproces.

Om u als bestuurder te ondersteunen bij het doorlopend verdiepen van uw beleggingskennis, ontwikkelde SPO samen met Jaap van Dam, Principal Director Strategisch Beleggingsadvies PGGM, een uniek Masterprogramma Vermogensbeheer. In een doorlopend programma van 4 Masterclasses per jaar komt het totale beleggingsproces aan bod. Van het vormgeven van beleid tot en met de implementatie en uitvoering ervan. De ochtenden staan in het teken van kennisoverdracht. 's Middags is er alle aandacht voor de dilemma's waar u als bestuurder voor staat. De toepassing staat centraal. We willen dat u zoveel mogelijk naar huis gaat met concrete handvatten om dilemma’s mee te lijf te gaan. De workshops worden begeleid door zeer ervaren professionals die hun sporen in de theorie en de praktijk verdiend hebben en zich goed kunnen inleven de bestuurdersdilemma’s.

Opzet en duur

Per Masterclass krijgt u inzicht in actuele dilemma’s en thema’s, reflecteert u op de aanpak van uw eigen fonds en uw eigen handelen én doet u nieuwe inzichten op in interactie met collega-bestuurders. Want leren doet u juist ook van elkaar.  

Voorafgaand aan een Masterclass bereidt u zich voor met online leermiddelen. Zo komt u goed beslagen ten ijs bij de sessies.

Het doorlopende programma bestaat uit jaarlijks vier Masterclasses. De sessies zijn desgewenst ook los te volgen. Wij zien echter een sterke meerwaarde in de integrale benadering van het totale programma, omdat daarin het hele beleggingsproces wordt doorlopen.

Het Masterprogramma Vermogensbeheer is ingericht op geschiktheidsniveau B-plus en veronderstelt voorkennis op niveau B, met als aandachtsgebied Vermogensbeheer. Daarmee kunt u op het juiste niveau deelnemen aan de discussies.

Thema's Masterclasses

Masterclass Governance en organisatie

Van een pensioenfonds wordt meer dan ooit 'good governance' verwacht. Als manager of bestuurder is het essentieel dat u goed en integer vermogensbeheer en risicomanagement aanstuurt, op basis van transparante regels met goed toezicht en adequate verantwoording. In reactie hierop is de workload sterk toegenomen, maar zijn ook organen als beleggingscommissie en bestuursbureau gegroeid. Tijd voor een frisse blik.  
Datum bijeenkomst: woensdag 11 maart 2020 

Masterclass Balansrisicomanagement

Het neerzetten van een integrale aanpak, maar ook concreet beslissen op basis daarvan, vergt inzicht in modelaannames en eigen gedrag. Waarop baseer ik als bestuurder beleid? Hoe voorkom je als bestuur dat je te sterk afhankelijk wordt van complexe modellen met ondoorzichtige aannames? Zijn er buiten ALM nieuwe ontwikkelingen, of moeten we het hiermee doen? 

Datum bijeenkomst: woensdag 20 mei 2020

Masterclass Lange termijn Beleggen en Integratie Verantwoord Beleggen
In deze Masterclass ligt de focus op een goede wisselwerking tussen het vormgeven van beleggingsbeleid rekening houdende met korte- en lange termijn aspecten, en  op de succesvolle integratie van verantwoord beleggen rekening houdend met recente ontwikkelingen als het Klimaataccoord en het IMVB-convenant. 
Datum bijeenkomst: woensdag 16 september 2020

Masterclass Uitvoering risicobeheer en beleggingsbeleid

In deze Masterclass is aandacht voor monitoring en de bewakingskant van de uitvoering van het beleggingsbeleid. Pensioenfondsbestuurders vragen en krijgen steeds meer informatie om bij de uitvoering en uitbesteding 'in control' te zijn. Wat zijn cruciale keuzes waarop een fonds of commissie moet letten?Hoe richt je als bestuurder de aandacht op de aspecten die er toe doen? Hoe vermijd je verspilling van kosten en tijd? Hoe vermijd je gedragsvalkuilen die tot slechte beslissingen kunnen leiden?   
Datum bijeenkomst: woensdag 18 november 2020

Boek Beheren van pensioenvermogen

 

Samen met CFA Society VBA Netherlands helpt SPO met het maken van optimale keuzes op het gebied van beleggingsbeleid met het boek 'Beheren van pensioenvermogen. Praktische handvatten bij moeilijke keuzes aan de bestuurstafel'. Een denkboek met 18 bijdragen van toonaangevende beleidsmakers in de pensioensector en onmisbaar voor alle bestuurders.

U kunt het boek in hardcopy bij de uitgever bestellen voor € 14 inclusief verzendkosten en btw. Abonnementhouders van SPO Perform kunnen het boek gratis downloaden of als ePub versie bij SPO bestellen.  

Aanvullende informatie

Voor wie
U bent bijvoorbeeld pensioenfondsbestuurder, niet-uitvoerend pensioenfondsbestuurder of manager van een pensioenfonds. Het Masterprogramma Vermogensbeheer veronderstelt voorkennis op B-niveau. Daarmee kunt u op het juiste niveau deelnemen aan de discussie. 

Prijzen
Het doorlopende programma bestaat uit jaarlijks 4 Masterclasses. Uw investering bedraagt € 5.500 per 4 sessies, vrij van btw. Dit is inclusief lesmateriaal, koffie/thee en lunch tijdens de bijeenkomsten.

Inschrijven
U kunt zich hier direct inschrijven voor het Masterprogramma Vermogensbeheer 

In een notendop: Opleiding Vermogensbeheer

Interessant voor iedereen die met vermogensbeheer te maken heeft

Meer weten