Header Masterclass IORP II

Masterclass IORP II Sleutelfuncties in de praktijk

Sleutelfuncties Interne Audit en Risicobeheer in de praktijk

Tijdens de Masterclass verkrijgt u inzicht in de geschiktheidseisen en de inrichting van sleutelfunctiehouders in de praktijk. De masterclass richt zich op de sleutelfuncties Interne Audit en Risicobeheer. 

Voor wie

U bent bijvoorbeeld pensioenfondsbestuurder, niet-uitvoerend pensioenfondsbestuurder of manager van een pensioenfonds. Het Masterprogramma IORP II veronderstelt voorkennis op niveau B, met aandachtsgebied risicobeheer en risicomanagement. Daarmee kunt u op het juiste niveau deelnemen aan de discussie.

Programma

Dit programma vindt plaats op 11 juni 2020. In de ochtend volgt u een plenair programma. 's Middags splitst het programma in twee onderdelen: voor sleutelhouders Interne Audit-functie en voor sleutelhouders Risicobeheer-functie.

Na het volgen van het plenaire ochtendprogramma kunt u

 • voor het eigen fonds de inrichting van de governance vanuit verschillende rollen en bevoegdheden schetsen
 • voor het eigen fonds de rapportage en escalatielijnen voor sleutelfunctiehouder schetsen en toelichten
 • evalueren in hoeverre voldaan wordt aan de geschiktheidseisen
 • beschrijven welke verandering van samenwerking en rollen in het bestuur plaatsvindt en deze veranderingen managen.

Na het volgen van het middagprogramma sleutelhouders Interne Audit-functie

 • kunt u aan de hand van een internal audit charter de  belangrijkste inrichtingselementen duiden en vertalen naar het eigen fonds
 • kunt u aan de hand van een internal audit jaarplan aangeven naar welke onderwerpen de internal auditfunctie een onderzoek kan doen
 • heeft u inzicht in de inhoud en waarde door het analyseren van een audit rapport
 • kunt u de richtlijnen van The Institute of Internal Auditors begrijpen en duiden
 • kunt u de eisen toetsen die aan een interne auditfunctie worden gesteld aan de hand van een evaluatiekader.

Na het volgen van het middagprogramma sleutelhouders Risicobeheer-functie kunt u

 • voor het eigen fonds vanuit een risico charter en het IRM-beleidsdocument het samenspel toelichten tussen de eerstelijns- en tweedelijnsperspectief
 • de uitvoering van de risicobeheerfunctie invullen op strategische, financiële en niet-financiële risico's
 • voor uzelf de kwaliteitsaspecten van de Risicobeheer-functie evalueren
 • de eigen risicobeoordeling toepassen voor het eigen fonds. 

Een overzicht van het volledige programma leest u hier

Prijs

De kosten voor deelname aan de Masterclass IORP II - Inrichting sleutelfuncties zijn € 1.475 vrij van btw. Dit bedrag is inclusief toegang tot het online leerplatform SPO Perform. Abonnementhouders van SPO Perform ontvangen een korting en betalen € 1.295 vrij van btw voor deelname aan de Masterclass.

Aanmelden

Dit programma vindt plaats op 11 juni 2020. U kunt u aanmelden via dit formulier.

Informatie of advies

Heeft u vragen of wilt u eerst advies? Bel of mail ons dan gerust: (070) 427 66 55 of info@spo.nl. Wij helpen u graag.

Over IORP II

In januari 2019 trad de Europese richtlijn IORP II in Nederland in werking, met als een van de hoofdthema’s Governance. Een onderdeel hiervan is het inrichten van sleutelfuncties. Grote fondsen moesten dit voor 1 september 2019 doen, middelgrote fondsen krijgen tot 1 september 2020 de tijd.

Advies

Samen met u kunnen we een traject ontwikkelen om geschiktheid en vakbekwaamheid te bevorderen of aan te tonen.

Lees verder