header

Masterclass Beleggingsbeleid: sturen op de lange horizon?

Langetermijnbeleggen is de laatste jaren 'terug van weggeweest'. Bestuurders hebben er een intuïtief gevoel bij, maar het is onduidelijk of het oude wijn in nieuwe zakken is of een andere manier om tegen pensioenbeleggen aan te kijken. Academisch onderzoek kijkt daar wat nuchterder naar, maar biedt ook nog geen heldere handvatten.

Als bestuurder moet u hier zelf keuzes in maken. De deelnemers van uw fonds kunnen een lange horizon hebben, maar hoe gaat u als bestuurder om met de spanning tussen de korte en de lange termijn? Verandert dit de manier waarop uw bestuur naar de strategische assetallocatie kijkt? Welke (andere) dilemma’s komt u als bestuurder tegen in de belangenafweging? Welke gedragsvalkuilen zijn er en hoe vermijdt u die? Hoe gaat u om met veranderende verwachte rendementen? Is het verstandig om een dynamische beleggingsmix te hebben? Hoe vaak stuurt u dan bij, en op grond van welke input? Kunt u een verwachting van langdurig lage rendementen wel vertalen naar verstandig beleid en strategische asset allocatie? 

Aan de hand van door u ingebrachte actuele praktijkvoorbeelden en cases worden dilemma’s in de besluitvorming en best practices rondom beleggingsbeleid gedeeld en verder verdiept. Steekwoorden zijn de rol van alternatieve beleggingen, illiquiditeit, korte- versus langetermijnsturing, de rol van scenario’s in de vaststelling van en sturing op het strategisch beleid. Hieraan gerelateerd is de vraag welke keuzes het fonds in complexiteit wil en kan maken.

Aanmelden Masterprogramma Vermogensbeheer

Voor wie
U bent bijvoorbeeld pensioenfondsbestuurder, niet-uitvoerend pensioenfondsbestuurder of manager van een pensioenfonds. Het Masterprogramma Vermogensbeheer veronderstelt voorkennis op B-niveau. Daarmee kunt u op het juiste niveau deelnemen aan de discussie. 

Klik hier voor meer informatie over het Masterprogramma Vermogensbeheer

Prijzen
Het doorlopende programma bestaat uit jaarlijks 4 Masterclasses. Uw investering bedraagt € 5.000 per 4 sessies, vrij van btw. Dit is inclusief lesmateriaal, koffie/thee en lunch tijdens de bijeenkomsten.

Inschrijven
U kunt zich hier direct inschrijven voor het Masterprogramma Vermogensbeheer