Header Webinar IORP II

In control op IT-governance
Een integrale IT-benadering vanuit bestuurlijk perspectief

Eén van de belangrijkste onderwerpen voor permanente ontwikkeling van pensioenfondsbestuurders is op dit moment IT-governance. Het doel van IT-governance is iedereen systematisch in het IT-besluitvormingsproces te betrekken: het bestuur, het bestuursbureau, de belanghebbenden en de uitvoerder(s).

Pensioenfondsbesturen staan voor grote strategische keuzes, zoals de impact van de besluitvorming over het nieuwe pensioencontract. De wetgever en DNB als toezichthouder verwachten van u dat u IT heeft afgestemd op:

  • de specifieke omstandigheden van uw pensioenfonds
  • de te maken strategische keuzes
  • de complexiteit van de organisatiestructuur
  • een adequate beheersing van IT-risico’s

In de praktijk blijkt het geen sinecure om vorm en invulling te geven aan deze bestuurlijke verantwoordelijkheid. De kennis en opleidingen die aan bestuurders worden aangeboden, is vaak technisch van aard en beslaat slechts deelgebieden. Terwijl, als het om de ontwikkeling van IT-governance gaat, u als pensioenfondsbestuurder vooral behoefte heeft aan een integrale benadering vanuit het bestuurlijk perspectief.

Daarom bieden wij u graag de reikende hand. Met drie diverse bijeenkomsten helpen wij u om in control te komen op IT-governance. Met onze praktische, stapsgewijze aanpak realiseert u als pensioenfondsbestuur efficiënt en effectief een optimale IT-governance en worden vragen beantwoord als hoe grip te krijgen op IT en hoe hierop aan te sturen?

Wij bieden u de volgende bijeenkomsten om ‘in control’ te komen op IT-governance:


Webinar
‘pensioenfondsbestuur en optimale IT-governance’
Datum: 26 mei van 14.30 tot 15.15 uur
Deelname is gratis
Schrijf u hier in

SPO Perform Live workshop ‘IT- Infrastructuur, -strategie & -innovatie’
Datum: 10 juni 2020 van 14.30-17.00
Kosten: € 250,- vrij van BTW (gratis voor abonnementhouders)
Maximaal 24 deelnemers
Schrijf u hier in

Masterclass ‘IT-risicomanagement & IT-trends’
Datum: 2 & 9 juli 2020
Kosten: € 2.480,- vrij van BTW
Schrijf u hier in

De bijeenkomsten kunnen onafhankelijk van elkaar worden gevolgd.

Al onze sprekers en docenten zijn ervaren pensioenprofessionals die behoren tot de top in hun vakgebied. Zij zijn didactisch geschoold en weten op enthousiaste en heldere wijze de lesstof met aandacht voor interactie en actualiteit over te brengen.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op via info@spo.nl of
bel: 070-4276655. We staan u graag te woord.

SPO Perform

Leren wanneer u kennis nodig heeft

Innovatief leerplatform met actuele themagerichte microlearnings

Bekijk de mogelijkheden