header

Goed voorbereid op IORP II

Wat betekent IORP II voor uw pensioenfonds?

Begin volgend jaar wordt de nieuwe Europese richtlijn IORP II in Nederland van kracht. Hoewel definitieve lagere wetgeving nog niet beschikbaar is, moet de IORP II richtlijn in Nederlandse wetgeving uiterliijk 13 januari 2019 zijn geïmplementeerd. Uw pensioenfonds kan nu al voorsorteren op deze richtlijn.

SPO helpt uw bestuur graag met de voorbereiding om aan te sluiten op de herziene richtlijn. Samen met experts ontwikkelen we momenteel een programma waarin de belangrijkste aspecten op het gebied van governance aan bod komen, één van de hoofdthema's van IORP II. Op basis van uw vragen of wensen stelt SPO het definitieve programma samen. U kunt uw interesse, vragen of wensen aan ons doorgeven door het interesseformulier in te vullen. 

Het programma is een verdere verdieping (niveau B-plus) op het leertraject Van Geschikt naar Ervaren op niveau B.

Inhoud

De IORP II richtlijn biedt ruimte aan pensioenfondsen om de voorschriften rond drie sleutelfuncties fondsspecifiek in te richten: de inrichting van een risicobeheerfunctie, een interne auditfunctie en in de meeste gevallen een actuariële functie. Na het volgen van dit programma weet u welke keuzes uw fonds - vooruitlopend op de definitieve lagere wetgeving - nu al kan maken.

Wat in ieder geval aan bod komt

U verwerft kennis over en ontwikkelt inzicht in hoe u IORP II voor uw fonds kunt inrichten. U weet onder meer hoe u het 'Three Lines of Defense-model' (risicomanagementmodel) hiervoor kunt inzetten en hoe dit model er voor uw pensioenfonds uitziet. Ook de beleidslijnen voor uitbesteding komen aan bod. U ontwikkelt een beleidsvisie op hoe deze moeten worden opgesteld en wat de essentiële elementen in een Request for Proposal zijn bij uitbesteding van sleutelposities. 

Het programma is in ontwikkeling. Op basis van uw opmerkingen, wensen en vragen stelt SPO het definitieve programma samen. U kunt deze aan ons doorgeven op het interesseformulier

Interesseformulier

Heeft u belangstelling voor dit programma? Laat dan uw gegevens achter op het interesseformulier. Op basis van uw interesse organiseert SPO één of meerdere dagen.

Mist u onderwerpen of heeft u vragen? Wij horen het graag van u. Ook dat kunt u aangeven op het interesseformulier.

Naar het formulier >>

Opzet en duur

We verwachten dat het programma een combinatie zal zijn van voorbereiding door online leren en een klassikale bijeenkomst van één dag. De prijsstelling volgt zodra het programma definitief is. 

Op basis van uw interesse organiseert SPO één of meerdere programmadagen. Er zijn nog geen data gepland voor dit programma. De bijeenkomsten vinden plaats in Woudschoten Hotel & Conferentiecentrum in Zeist.

Over IORP II

De door de EU ontworpen pensioenfondsenrichtlijn IORP I (Institution for Occupational Retirement Provisions) dateert van 2003. Pensioenfondsen kunnen sinds IORP I internationaal actief zijn en nationale regelingen mogen hen niet onderwerpen aan beleggingsrestricties. Reden voor herziening (IORP II) is om grensoverschrijdende activiteiten van pensioenfondsen verder te stimuleren, pensioenen veiliger te maken door het stimuleren van risico-gebaseerd toezicht en om de governance en transparantie te verbeteren. 

De Pensioenfederatie is over het algemeen positief over het wetsvoorstel dat ziet op de implementatie van de herziene IORP-richtlijn, al plaatst zij ook enkele kritische kanttekeningen. In een position paper van de Pensioenfederatie leest u een viertal aandachtspunten voor IORP II. Hierbij wijst de Pensioenfederatie ook op het belang van de tijdige beschikbaarheid van de lagere regelgeving.

Op uiterlijk 13 januari 2019 moet de IORP II richtlijn in Nederlandse wetgeving geïmplementeerd zijn en wordt de regelgeving van kracht.