header

Goed voorbereid op IORP II

Wat betekent IORP II voor uw pensioenfonds?

Per 13 januari 2019 is de Europese richtlijn IORP II in Nederland van kracht. 

SPO helpt uw bestuur graag met de aansluiting op de herziene richtlijn. Samen met experts ontwikkelden we een programma waarin de belangrijkste aspecten op het gebied van governance aan bod komen, één van de hoofdthema's van IORP II. Uiteraard is er ook ruimte voor fondsspecifieke vragen en wensen. Op basis van uw vragen of wensen past SPO het programma aan. U kunt uw interesse, vragen of wensen aan ons doorgeven door het interesseformulier in te vullen. 

Het programma is een verdere verdieping (niveau B-plus) op het leertraject Van Geschikt naar Ervaren op niveau B.

Inhoud

De IORP II richtlijn biedt ruimte aan pensioenfondsen om de voorschriften rond drie sleutelfuncties fondsspecifiek in te richten: de inrichting van een risicobeheerfunctie, een interne auditfunctie en in de meeste gevallen een actuariële functie. Na het volgen van dit programma weet u welke keuzes uw fonds kan maken.

Wat in ieder geval aan bod komt

U verwerft kennis over en ontwikkelt inzicht in hoe u IORP II voor uw fonds kunt inrichten. U weet onder meer hoe u het 'Three Lines of Defense-model' (risicomanagementmodel) hiervoor kunt inzetten en hoe dit model er voor uw pensioenfonds uitziet. Ook de beleidslijnen voor uitbesteding komen aan bod. U ontwikkelt een beleidsvisie op hoe deze moeten worden opgesteld en wat de essentiële elementen in een Request for Proposal zijn bij uitbesteding van sleutelposities. 

Op basis van uw opmerkingen, wensen en vragen stelt SPO het definitieve programma samen. U kunt deze aan ons doorgeven op het interesseformulier

Interesseformulier

Heeft u belangstelling voor dit programma? Laat dan uw gegevens achter op het interesseformulier. Op basis van uw interesse organiseert SPO één of meerdere dagen.

Mist u onderwerpen of heeft u vragen? Wij horen het graag van u. Ook dat kunt u aangeven op het interesseformulier.

Naar het formulier >>

Opzet en duur

Het programma is een combinatie van online leren en een klassikale bijeenkomst. De prijsstelling volgt zodra het programma definitief is. 

Op basis van uw interesse organiseert SPO één of meerdere programmadagen. Er zijn nog geen data gepland voor dit programma. De bijeenkomsten vinden plaats in Woudschoten Hotel & Conferentiecentrum in Zeist.