header

De laatste horde

Ervaringen van een aankomend bestuurder
Blog Tom Vollebergh

Vrijdag 23 mei was het zover. Na maanden van voorbereiding had ik het toetsingsgesprek bij De Nederlandsche Bank. De laatste horde in mijn benoemingstraject als bestuurslid bij PGB. Was ik er klaar voor? Absoluut. Was ik zenuwachtig? Toch wel een beetje. 

De vlag op het statige bankgebouw wapperde me tegemoet en een zekere spanning maakte zich van mij meester. Het voelde als examen doen, net als vroeger. Met de Governance Leergang Niveau A was ik goed voorbereid. En ik had bovendien een coach in de arm genomen. Alle mogelijke onderwerpen van gesprek waren de revue gepasseerd. Van vermogensbeheer en kennis van de pensioenwereld tot mijn ambities voor de invulling van de nieuwe portefeuille Informatietechnologie. Wat kon me eigenlijk nog gebeuren? 

De toetsing bleek meer een gesprek dan een examen. Een prettig gesprek zelfs. Natuurlijk werd ik zorgvuldig aan de tand gevoeld door een toezichthouder van mijn eigen pensioenfonds en iemand van een ander fonds. Alle onderwerpen kwamen aan bod, evenals de leergang zelf. Maar daarnaast ging het ook over mijn expertise en toegevoegde waarde voor het fonds. Thema’s waar ik uiteraard graag over praat. 1,5 uur vloog voorbij. Terug in de lift had ik er een goed gevoel over. Maar of de uitslag positief zou zijn? Ik vond het moeilijk te voorspellen.  

Twee weken later viel de verlossende brief op de mat. ‘De bank heeft geen bezwaar tegen de voorgenomen benoeming’, las ik enigszins opgelucht. Per 1 juli sta ik als bestuurder ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De benoeming bij PGB is nu formeel rond. Ik was natuurlijk al vanaf begin april bij het fonds aan de slag: inwerken, kennismaken en diep in de materie duiken. Toch zal ik het de eerstvolgende bestuursvergadering vieren met een stuk vlaai. Of ik nu klaar ben voor het echte bestuurswerk? Absoluut. 

Tom Vollebergh is startend bestuurslid bij pensioenfonds PGB met als primaire portefeuille Informatietechnologie en secundair Uitbesteding. Hij volgt de Governance Leergang Geschikt worden op Niveau A.

Wilt u hulp bij het toetsingsgesprek?

Neemt u dan contact op met een van onze adviseurs.
Bel (070) 427 66 55 of mail naar info@spo.nl