header

Beter in control op Vermogensbeheer

Actief sturing geven aan uw organisatie en optimaal bijdragen aan de doelen en ambities van uw fonds. Dat is wat er van u wordt verwacht als bestuurder. Met veranderingen die in de pensioenwereld aan de orde van de dag zijn, is het opfrissen van uw kennis en vaardigheden belangrijk. Ook op het gebied van Vermogensbeheer.

SPO biedt dit najaar verschillende mogelijkheden om te werken aan Permanent Geschikt zijn en in control te blijven op Vermogensbeheer

SPO Connects: ESG-beleid en rendement

12 september 2017

De Nederlandse pensioensector maakte de afgelopen jaren op het vlak van verantwoord beleggen grote ontwikkelingen door en maakte daarin ook bewuste keuzes. Bij 49 van de 50 grootste Nederlandse pensioenfondsen stond verantwoord beleggen het afgelopen jaar vaker op de agenda dan ooit tevoren (bron: Benchmark Verantwoord Beleggen door Pensioenfondsen 2016, VBDO). De manier waarop invulling wordt gegeven aan het ESG-beleid verschilt echter, net als de intensiteit van de uitvoering in de praktijk.

Gaan financieel en maatschappelijk rendement werkelijk samen? En zo ja, waar moet u bij het vaststellen van uw ESG-beleid dan op letten? SPO Connects staat op 12 september in het teken van ESG-beleid en rendement. U leert van best practices en krijgt deze middag vanuit diverse invalshoeken praktische handvatten aangereikt.

Lees meer over Vermogensbeheer bij SPO Connects >>

Masterprogramma Vermogensbeheer

Samen met TIAS ontwikkelde SPO een uniek doorlopend Masterprogramma Vermogensbeheer, dat uit vier Masterclasses bestaat. Dit najaar staan twee Masterclasses op het programma.  

27 september 2017
Masterclass Beleggingsbeleid: sturen op de lange horizon?

Langetermijnbeleggen is de laatste jaren terug van weggeweest. Is dit oude wijn in nieuwe zakken of een andere manier om tegen pensioenbeleggen aan te kijken? En welke keuzes wil en kan uw pensioenfonds in complexiteit maken? In de Masterclass Beleggingsbeleid krijgt u aan de hand van door u ingebrachte praktijkvoorbeelden en cases inzicht in actuele dilemma's en thema's, reflecteert u op de aanpak van uw eigen fonds en eigen handelen én doet u nieuwe inzichten op. Lees meer over de Masterclass Beleggingsbeleid >>

22 november 2017
Masterclass Uitvoering risicobeheer en beleggingsbeleid

Is selectie en monitoring een achterhaald concept? Er komt steeds meer informatie beschikbaar over de resultaten en effecten van monitoring en selectie bij vermogensbeheer. Die kennis kan helpen bij het in control zijn bij de uitvoering en uitbesteding. 

Het Masterprogramma Vermogensbeheer is ingericht op academisch niveau en veronderstelt voorkennis op niveau B.

Lees meer over het Masterprogramma Vermogensbeheer >>

Vernieuwde modules niveau A

Vanaf november 2017
Vernieuwde modules niveau A nieuwe norm

SPO verbetert de modules op niveau A op het gebied van beleggingsbeleid en zet daarmee de nieuwe norm die aansluit bij de guidance van DNB over de verwachte beleggingskennis van pensioenfondsbestuurders.

De vernieuwde aanpak en inhoud van de modules leggen een optimale basis voor uw countervailing power. U leert denken in belangen en scenario's, u leert het beleggingsproces kennen en uw eigen rol daarin te nemen en ziet de relatie tussen keuzes en resultaten.