header

APF als passende oplossing?

Afwegingen bij een overstap

In het huidige veranderende pensioenlandschap buigen pensioenfondsbestuurders en beleidsbepalers zich steeds vaker over de vraag of het in stand houden van het eigen fonds nog mogelijk of wenselijk is.

Overweegt u een overstap naar een APF? Dan komt er nogal wat om de hoek kijken voordat u een juiste afweging kunt maken. Bij het verkennen van een APF als mogelijk alternatief komen er ongetwijfeld tal van vragen bij u op. Hoe zit het governancemodel van een APF in elkaar? Waarop heb ik straks nog invloed? Hoe werken collectiviteitkringen en hoe doorgrond ik de financiële opzet?

SPO helpt u met het in kaart brengen van de voor- en nadelen. In een eendaags programma 'APF als passende oplossing?' krijgt u antwoord op tal van vragen en krijgt u handvatten aangereikt voor een eventuele vervolgstap.

Na het volgen van dit programma kunt u de strategische positie van uw fonds beter afwegen tegen een APF als alternatief voor het uitvoeren van de pensioenregeling. U begrijpt wat de voor- en nadelen kunnen zijn voor deelnemers, gepensioneerden en werkgevers ten opzichte van de huidige uitvoeringsovereenkomst. Ook kunt u de impact van een overgang naar een APF op de korte en de lange termijn beter overzien, zowel voor de inhoud van de pensioenregeling als de uitvoering daarvan.

Inhoud

In het programma geven praktijkdeskundigen u een beeld van de kernthema's die spelen rondom het Algemeen Pensioenfonds. Het programma brengt u het volgende:

  • U leert de generieke kenmerken van een APF kennen en krijgt inzicht in de verschillende bestuursmodellen. U weet hoe zeggenschap en medezeggenschap is geregeld, hoe besluitvormingsprocessen plaatsvinden en hoe de financiële opzet op bedrijfs- en collectiviteitkringniveau er uitziet.
  • U kunt op hoofdlijnen de verschillende verschijningsvormen van het APF onderscheiden, bijvoorbeeld of er één of meerdere collectiviteitkringen zijn. Ook leert u wat die verschillende vormen betekenen voor de eigenheid van uw huidige fonds.
  • U kunt uw stakeholders, zoals deelnemers, werkgevers of andere leden van het bestuur uitleggen wat de financiële aspecten zijn bij een eventuele overstap. Denk daarbij aan premiestelling, kosten, risicohouding, indexatie, beleggingen, waardeoverdracht, schaalgrootte en verdienmodel. Ook niet-financiële facetten als communicatie met stakeholders en arbeidsvoorwaarden passeren de revue.
  • U weet de juiste vragen te stellen om de kansen en bedreigingen van een mogelijke overstap naar een APF goed in kaart te brengen.

Interesse in 'APF als passende oplossing?'

Heeft u interesse? Vul dan uw gegevens in op het interesseformulier. Op basis van de interesse organiseert SPO één of meerdere programmadagen.

Het programma 'APF als passende oplossing?' is in ontwikkeling. Mist u onderwerpen of heeft u vragen? Wij horen het graag van u. Dit kunt u aangeven op het interesseformulier.

Interesse programma 'APF als passende oplossing?'

Opzet, duur en prijzen

Er zijn nog geen data gepland voor dit programma. Op basis van de interesse organiseert SPO één of meerdere programmadagen. 

Dit eendaagse programma kost € 990 vrijgesteld van btw. Heeft u interesse? Geef dit dan aan op het interesseformulier. Een locatie volgt zodra het programma definitief staat gepland. 

'APF als passende oplossing?' maakt onderdeel uit van de serie Actualiteiten Toegepast. Deze reeks programma's ondersteunt bestuurders en beleidsbepalers bij het op peil brengen en houden van hun actuele kennis en permanente geschiktheid.

Over APF

Sinds begin 2016 heeft het Nederlandse pensioenlandschap er een nieuw type pensioenfonds bij: het Algemeen Pensioenfonds (APF). Het APF biedt een mogelijke oplossing voor de toekomst van de pensioenuitvoering voor ondernemingspensioenfondsen, beroepspensioenfondsen, niet-verplichte bedrijfstakpensioenfondsen en werkgevers met een direct verzekerde regeling. Een APF mag meerdere pensioenregelingen uitvoeren waarvoor het afgescheiden vermogens mag aanhouden. Verschillende verzekeraars en pensioenuitvoerders zijn bezig met het ontwikkelen van dit nieuwe type pensioenfonds.