header

Actualiteiten Toegepast

De serie Actualiteiten Toegepast is speciaal ontwikkeld voor bestuurders, leden van een verantwoordingsorgaan en andere beleidsbepalers van pensioenfondsen en hun uitvoerders. De serie ondersteunt hen bij het op peil brengen en houden van hun permanente geschiktheid.

Goed voorbereid op IORP II

Begin volgend jaar wordt de nieuwe Europese richtlijn IORP II in Nederland van kracht. Hoewel definitieve lagere wetgeving nog niet beschikbaar is, moet de IORP II richtlijn in Nederlandse wetgeving uiterlijk 13 januari 2019 zijn geïmplementeerd. Uw pensioenfonds kan nu al voorsorteren op deze richtlijn.

Samen met experts ontwikkelt SPO momenteel een programma waarin de belangrijkste aspecten op het gebied van governance aan bod komen, één van de hoofdthema's van IORP II. In het programma is er in ieder geval aandacht voor de voorschriften rond de drie sleutelfuncties: inrichting van een risicobeheerfunctie, een interne auditfunctie en in de meeste gevallen een actuariële functie. U leest hier meer over het voorlopige programma

SPO helpt uw bestuur graag met de voorbereiding om aan te sluiten op de herziene richtlijn. Op basis van uw vragen of wensen stelt SPO het definitieve programma samen. U kunt uw interesse, vragen of wensen aan ons doorgeven door het interesseformulier in te vullen.

Het programma is een verdere verdieping (niveau B-plus) op het leertraject Van Geschikt naar Ervaren op niveau B.

Communicatieprogramma B-plus

Pensioenfondsen staan voortdurend bloot aan kritische geluiden uit de samenleving. Ook deelnemers roeren zich en willen bijvoorbeeld meer maatwerk van hun pensioenfondsen en ook op maat worden geïnformeerd. Dat vraagt van pensioenfondsen aandacht voor tal van aspecten op alle communicatieniveaus.

SPO helpt u graag invulling te geven aan dit thema en ontwikkelt momenteel samen met communicatie-experts een programma waarin pensioenfondsbestuurders en (mede-)beleidsbepalers aan de slag gaan met communicatievraagstukken. Het programma heeft als doel pensioenfondsen onder meer te helpen met het definiëren van een beleidsvisie op communicatie en het vertalen van trends naar impact op het fonds.

Lees hier meer over het Communicatieprogramma B-plus

Het programma Communicatie is een verdere verdieping (niveau B-plus) op de Module Governance, communicatie & verantwoording op niveau B

IT-risicomanagement en IT-trends

Een robuust digitaal administratiesysteem is essentieel voor pensioenfondsen. Bij gebruik van gebrekkige of verouderde systemen bestaat het risico dat informatie niet digitaal toegankelijk is voor deelnemers of onvoldoende beschermd is tegen bijvoorbeeld identiteitsfraude en cybercriminaliteit. Toezichthouder DNB stelde technologische vernieuwing vast als één van de speerpunten voor 2018. Een aandachtspunt dat onder meer tot uiting komt in informatiebeveiliging en cyberrisico.

SPO helpt u graag invulling te geven aan dit thema met het programma IT-risicomanagement en IT-trends. Het programma is een verdere verdieping (niveau B-plus) op de Module Risicomanagement & uitbesteding op niveau B en bestaat uit meerdere onderdelen: Grip op IT-risico's eigen pensioenfonds en IT-trends en IT-innovaties in relatie tot eigen fonds.  

Lees meer over het programma IT-risicomanagement en IT-trends

APF als passende oplossing?

Overweegt u een overstap naar een APF? Voordat u een goede afweging kunt maken, komt er nogal wat op uw af. SPO helpt u met het in kaart brengen van de voors en tegens. Praktijkdeskundigen geven u in een eendaags programma antwoord op tal van vragen en u krijgt handvatten aangereikt voor een eventuele vervolgstap. 

Lees meer over het programma APF als passende oplossing?

Als eerste onder de noemer Actualiteiten Toegepast organiseerde SPO met succes een programma over 'De Wet Pensioencommunicatie naar nieuw beleid'. Het programma besteedde aandacht aan de dilemma's die de nieuwe wetgeving en de achterliggende doelstellingen van het eigen communicatiebeleid opriepen.  

Bel me terug

Laat uw telefoonnummer en uw vraag achter. Wij bellen u tijdens kantooruren terug.