header

Actualiteiten Toegepast

De serie Actualiteiten Toegepast is speciaal ontwikkeld voor bestuurders, leden van een verantwoordingsorgaan en andere beleidsbepalers van pensioenfondsen en hun uitvoeringsorganisaties. De serie ondersteunt hen bij het op peil brengen en houden van hun permanente geschiktheid.

Masterclass IORP II Inrichten sleutelfuncties

Sinds 13 januari 2019 is de Europese richtlijn IORP II in Nederland van kracht.

SPO helpt uw bestuur graag met de aansluiting op de herziene richtlijn en heeft hiervoor een masterclass ontwikkeld met daarin aandacht voor de sleutelfuncties Internal Audit en Risicobeheer.

In de Masterclass verkrijgt u inzicht in de eisen en verwachtingen van de invulling van sleutelfunctiehouders. Meer informatie over het programma, prijs en aanmelden, vindt u hier.

IT-risicomanagement en IT-trends

Een robuust digitaal administratiesysteem is essentieel voor pensioenfondsen. Bij gebruik van gebrekkige of verouderde systemen bestaat het risico dat informatie niet digitaal toegankelijk is voor deelnemers of onvoldoende beschermd is tegen bijvoorbeeld identiteitsfraude en cybercriminaliteit. Toezichthouder DNB stelde voor 2018 technologische vernieuwing vast als één van de speerpunten. Een aandachtspunt dat onder meer tot uiting komt in informatiebeveiliging en cyberrisico.

SPO helpt u graag invulling te geven aan dit thema met het programma IT-risicomanagement en IT-trends. Het programma is een verdere verdieping (niveau B-plus) op de Module Risicomanagement & uitbesteding op niveau B. Lees meer over het programma IT-risicomanagement en IT-trends

Communicatieprogramma B-plus

Pensioenfondsen staan voortdurend bloot aan kritische geluiden uit de samenleving. Ook deelnemers roeren zich en willen bijvoorbeeld meer maatwerk van hun pensioenfondsen en ook op maat worden geïnformeerd. Dat vraagt van pensioenfondsen aandacht voor tal van aspecten op alle communicatieniveaus.

SPO helpt u graag invulling te geven aan dit thema en ontwikkelt momenteel samen met communicatie-experts een programma waarin pensioenfondsbestuurders en (mede-)beleidsbepalers aan de slag gaan met communicatievraagstukken. Het programma heeft als doel pensioenfondsen onder meer te helpen met het definiëren van een beleidsvisie op communicatie en het vertalen van trends naar impact op het fonds.

Lees hier meer over het Communicatieprogramma B-plus

Het programma Communicatie is een verdere verdieping (niveau B-plus) op de Module Governance, communicatie & verantwoording op niveau B

APF als passende oplossing?

Overweegt u een overstap naar een APF? Voordat u een goede afweging kunt maken, komt er nogal wat op uw af. SPO helpt u met het in kaart brengen van de voors en tegens. Praktijkdeskundigen geven u in een eendaags programma antwoord op tal van vragen en u krijgt handvatten aangereikt voor een eventuele vervolgstap. 

Lees meer over het programma APF als passende oplossing?

SPO Perform

Online leerplatform met betrouwbare en actuele kennis voor de dagelijkse praktijk

Bekijk de mogelijkheden

Bel me terug

Laat uw telefoonnummer en uw vraag achter. Wij bellen u tijdens kantooruren terug.