header

8 oktober 2019 - Naar een nieuw Nederlands pensioenstelsel

De inkt van het pensioenakkoord is nog nauwelijks droog. Het stof dat het rapport van de commissie Parameters heeft doen opwaaien dwarrelt nog rond. De werkgroep die het akkoord verder gaat uitwerken staat voor een fikse klus. Toch zijn er al wel contouren zichtbaar en is het zaak om je als bestuurder te buigen over wat dit allemaal betekenen gaat. Consequenties van de afschaffing van de doorsneepremie, wel of niet korten op weg naar een nieuw stelsel en wat nemen we mee vanuit een DB wereld naar een ogenschijnlijk steeds groter DC karakter. Maar ook wat dat betekent voor de beleggingen van uw pensioenfonds.

SPO Perform Live staat op 8 oktober in het teken van het pensioenakkoord en de impact op het pensioenfonds en op het Nederlandse pensioenstelsel. Dick Boeijen (PGGM en extern adviseur VCP) schetst de stand van zaken en de 'hete hangijzers' rond het nieuwe pensioenakkoord. Jacqueline Lommen van State Street brengt scherpte in het debat tussen collectieve (DB) en individuele (DC) benaderingen. Jochem Dijckmeester en Rob Heerkens (PGB pensioenfonds) geven een kijkje in de dagelijkse praktijk. De bestuurlijke invalshoek zal vanzelfsprekend de rode draad vormen. Jaap van Dam (PGGM) zal de bijeenkomst modereren en een vertaling maken van de consequenties voor de pensioenbeleggingen. Gerard Riemen (Pensioenfederatie) zal als gebruikelijk een tour met u maken langs alle aan de orde zijnde actualiteiten.

Kortom hier tankt u dé kennis die nodig is om de discussie te kunnen volgen en keuzes te maken voor het eigen pensioenfonds.

Bijeenkomst:

Naar een nieuw Nederlands pensioenstelsel

Datum:

dinsdag 8 oktober 2019

Tijd:

14.30 uur – 18.00 uur
(inloop vanaf 14.00 uur, na afloop netwerkbuffet, daarna filevrij naar huis)

Locatie:

Hotel NH Den Haag


Aanmelden voor 'Naar een nieuw Nederlands pensioenstelsel'

Bijeenkomsten
SPO Perform Live