header

8 oktober 2019 - Naar een nieuw Nederlands pensioenstelsel

De inkt van het pensioenakkoord is nog nauwelijks droog. Het stof dat het rapport van de commissie Parameters heeft doen opwaaien dwarrelt nog rond. De werkgroep die het akkoord verder gaat uitwerken staat voor een fikse klus. Toch zijn er al wel contouren zichtbaar en is het zaak om je als bestuurder te buigen over wat dit allemaal betekenen gaat. Consequenties van de afschaffing van de doorsneepremie, wel of niet korten op weg naar een nieuw stelsel en wat nemen we mee vanuit een DB wereld naar een ogenschijnlijk steeds groter DC karakter. Maar ook wat dat betekent voor de beleggingen van uw pensioenfonds

SPO Perform Live staat op 8 oktober in het teken van het pensioenakkoord en de impact op het pensioenfonds en op het Nederlandse pensioenstelsel. Diverse sprekers geven een toelichting op de consequenties en mogelijkheden én gaan met elkaar en met u in debat over alles waar u straks zelf in samenspraak met sociale partners keuzes in moet maken. Kortom hier tankt u dé kennis die nodig is om de discussie te kunnen volgen en keuzes te maken voor het eigen pensioenfonds.

Op 8 oktober schetst Dick Boeijen (PGGM en extern adviseur VCP) de stand van zaken en de 'hete hangijzers' rond het nieuwe pensioenakkoord. Jacqueline Lommen van State Street brengt scherpte in het debat tussen collectieve (DB) en individuele (DC) benaderingen. De bestuurlijke invalshoek zal vanzelfsprekend de rode draad vormen. Jaap van Dam (PGGM) zal de bijeenkomst modereren en een vertaling maken van de consequenties voor de pensioenbeleggingen. En zal Gerard Riemen een tour met u maken langs alle aan de orde zijnde actualiteiten.

Bijeenkomst:

Naar een nieuw Nederlands pensioenstelsel

Datum:

dinsdag 8 oktober 2019

Tijd:

14.30 uur – 18.00 uur
(inloop vanaf 14.00 uur, na afloop netwerkbuffet, daarna filevrij naar huis)

Locatie:

Hotel NH Den Haag


Wie van uw fonds is aanwezig?
Wilt u ons laten weten welke bestuurders ik kan aanmelden? Mail naar r.wenteler@spo.nl of bel mij op (070) 427 66 55.

Aanmelden voor 'Naar een nieuw Nederlands pensioenstelsel'

Bijeenkomsten
SPO Perform Live