header spo algemeen

4 september 2013 "Beleggingsplan 2014: Actuele thema's met praktische handvatten"

In het najaar staat u opnieuw voor een aantal afwegingen met betrekking tot het Beleggingsplan 2014. De keuzes worden beïnvloed door strategische uitgangspunten in combinatie met het huidige financieel-economische en politieke klimaat. Met in gedachten de aangescherpte bestuurdersvereisten wordt het steeds belangrijker  kritisch te zijn en passende vragen te stellen (onafhankelijkheid ‘in mind’). Daarnaast onderstreept het recente rapport “Kijken in de spiegel” van Transparency International Nederland het belang van het transparant te zijn over de gemaakte afwegingen. Tijd voor SPO Connects om u begin september vanuit verschillende perspectieven inzichten en praktische handvatten te geven zodat u zich optimaal kunt voorbereiden.

Het programma ziet er als volgt uit:

 • Een heldere blik op deze ongewisse tijden

  Han Dieperink, Chief Investment Officer Rabobank Nederland Private Banking

  De 'grote overgang’ van de financiële markten en in mindere mate de crisis: dat is de mondiale trend. Dit heeft voor de verschillende werelddelen andere consequenties. Relevant zijn vooral die ontwikkelingen met een grote invloed op het pensioenfonds. Wat kunnen we leren van de private banking sector? Het geboden overzicht van mondiale ontwikkelingen helpt u te toetsen in hoeverre bij de voorbereiding van het Beleggingsplan hieraan aandacht wordt geschonken.
   

 • De doffe glans van de Euro en andere aandachtspunten 
  Jaap van Dam, Managing Director Strategy, PGGM Investments


  De wereld verandert constant en het beleggingsplan vraagt daarom steeds herijking. Wat zijn mogelijke aandachtspunten voor 2014? Een voorbeeld. Het volledig afdekken van vreemde valuta is voor veel fondsen de standaard praktijk. Maar is dit nog wel verstandig om te doen? Wat zijn de consequenties als de rentstijging van de afgelopen periode de komende jaren doorzet? Waar zitten risico’s waarop in het beleggingsplan kan worden geanticipeerd? De bestuurlijke vraag is of in de voorbereiding van uw plan deze aspecten zijn overwogen.  Wij reiken u graag onderwerpen aan waarmee u - waar relevant - passende vragen kunt stellen.

  N.B.: Na afloop stelt SPO Connects een hulpmiddel ter hand om vragen en opmerkingen te formuleren om aan de deskundigen voor te leggen. Het biedt overzicht en het maakt dat de bestuurlijke bijdrage duidelijk wordt vastgelegd.
   

 • "Kijken in de spiegel" Een oproep tot verdergaande transparantie 

  Edith Snoey, mede -auteur rapport "Kijken in de spiegel"

  Het rapport "Kijken in de spiegel" van Transparency International Nederland doet een appel op evenwichtige en transparante belangenafweging. U krijgt uitleg wat de overwegingen en de aanbevelingen zijn. Daarna willen we graag met u praktische voorbeelden doornemen van een aantal dilemma’s en hoe een fonds daarmee kan omgaan. 
   

 • Meer beleggen in eigen land: Verplicht, Verantwoord of juist Verwerpelijk?

  Han de Jong, Chief Economist ABN AMRO

  Ruim dertig jaar geleden belegden pensioenfondsen met succes veel in zogeheten “Onderhandse leningen”. De discussie over beleggen in Nederlandse bedrijven en infrastructuur wordt momenteel wederom door de politiek aangezwengeld. Helder zal worden toegelicht waarom door de groei van het pensioenvermogen het waarschijnlijk is dat dit appèl steeds zal terugkeren, en dat het derhalve verstandig is hierover beleidsmatig na te denken. In een levendig debat gaan we vervolgens in op de ervaringen, de voors en tegens en de voorwaarden die u als pensioenfonds zou moeten stellen. Dit als opmaat voor het Beleggingsplan 2014.

Bijeenkomsten
SPO Perform Live