header

3 mei 2017 - Grip op rente- en inflatierisico’s

Rente en inflatie vormen belangrijke risico’s voor een pensioenfonds. Hoe houdt u grip op het risicoprofiel van uw beleggingsportefeuille?

Wat rente en inflatie gaan doen op korte en lange termijn laat zich lastig voorspellen. De visies lopen uiteen en pensioenfondsbestuurders krijgen vaak tegengestelde adviezen. Toch moet u als bestuurder rekening houden met meerdere scenario’s en nu anticiperen om de impact op de balans van uw pensioenfonds te beperken.

SPO Connects staat op 3 mei in het teken van ‘Grip houden op rente- en inflatierisico’s’. Welke ontwikkelingen zijn er? Wat is de impact op de dekkingsgraad en uw beleggingsbeleid? En hoe beperkt u die invloed?

In deze middag helpen we u graag met nieuwe inzichten vanuit verschillende invalshoeken. Investeer in uw Permanente Geschiktheid en kijk samen met SPO verder dan de waan van de dag.