header

26 juni 2012 "Beleggingsactualiteiten"

SPO Connects presenteert op 26 juni 2012 in samenwerking met de beroepsvereniging voor beleggingsprofessionals VBA:

Beleggingsactualiteiten
Een actueel seminar, exclusief voor pensioenfondsbestuurders


Op 26 juni is het, daags voor de halve finales beginnen, rustdag bij het EK. Dat geeft u de gelegenheid u onder te dompelen in actuele ontwikkelingen op het gebied van vermogensbeheer.

Het programma lees u hieronder:

Vermogensbeheer & de Kunduz-coalitie
Dick Boeijen, actuaris bij PGGM

Wat blijft er over van het Pensioenakkoord?

Na verschillende keren te zijn uitgesteld wordt de nadere uitwerking van het pensioenakkoord door de minister nu verwacht rond half juni. Hoewel het kabinet Rutte inmiddels demissionair is, kan de uitwerking van het Pensioenakkoord mogelijk toch doorgang vinden. Voor dat akkoord was immers al geen steun bij gedoogpartner PVV, maar wél een Kamermeerderheid. Toch lijkt het pensioenakkoord door de Kunduz-coalitie opengebroken. Hoe dan ook, naar de uitwerking van minister Kamp is door de sector lang reikhalzend uitgekeken.

Wat betekent deze uitwerking voor uw fonds? Kunt u straks bij het bepalen van de waarde van de pensioenverplichtingen rekenen met verwachte rendementen? En als het al mag, is het dan verstandig of is het een risicovolle aanpak? Met andere woorden: dreigt u zichzelf dan rijk te rekenen ten koste van de jongere generaties? Wat betekent de uitwerking van het akkoord al met al voor uw beleggingsbeleid?

Kosten & kostentransparantie: wat schiet u er mee op?
Eric Veldpaus, Business strategist bij APG

De kosten die pensioenfondsen maken bij het beheer van de pensioenvermogens staan in het middelpunt van de belangstelling. Hoe krijgt een pensioenfonds externe vermogensbeheerders zo ver om volledig inzicht te geven in alle niet direct zichtbare kosten en performance fees? En hoe rapporteert u daarover aan deelnemers, werkgevers en de media? Dreigt bij volledige transparantie niet het gevaar dat onvergelijkbare fondsen in ranglijstjes terechtkomen, met alle gevolgen van dien? Maar nog veel belangrijker: wat schiet u als bestuurder op met meer inzicht in de kosten? Hoe helpt het om betere beleidsbeslissingen te nemen?

SPO Connects laat u in samenwerking met VBA zien hoe inzicht in de kosten kan leiden tot meer bestuurlijke grip op het beleggingsbeleid.

Een heldere blik op risico
Jelle van AS, CIO Pensioenfonds Hoogovens

Risicobeheer staat bij pensioenfondsen meer dan ooit bovenaan de agenda. De Pensioenfederatie publiceert in juni een handreiking integraal risicomanagement. Maar is de gangbare benadering van het risicobegrip eigenlijk wel afdoende? Hoe kijkt u als pensioenfondsbestuurder naar risico? Zijn er zaken die cruciaal zijn voor het totale risico van een pensioenfonds, maar die niet automatisch worden meegenomen bij traditionele risico-inventarisaties? Beheersen we wel alle risico’s? Hoe zit het bijvoorbeeld met risico’s als lang leven en inflatie? Binnen het beleggingsbeleid en de uitvoering daarvan is een van de meest basale uitgangspunten bij het beheersen van risico’s wellicht ook een van de meest onderschatte: wie te dure beleggingen aanschaft, loopt een groot risico op het permanente verlies van vermogen. Maar ook, kunnen we blind vertrouwen op de voordelen van risicodiversificatie? In samenwerking met VBA biedt Jelles van As van Pensioenfonds Hoogovens u bij SPO Connects in vogelvlucht een andere kijk op risico.

Voedselgrondstoffen: fatsoenlijk rendement of honger?
Rens van Tilburg, onderzoeker bij SOMO en columnist bij de Volkskrant. Kees Maas, directeur adviesbureau DCA

Tot slot besteedt SPO Connects op 26 juni aandacht aan een actueel dilemma op het gebied van verantwoord beleggen.

Wordt in Afrika en elders in de wereld honger geleden om ons pensioen te financieren? Of is een dergelijk verband onzinnig?

Zoals elke bijeenkomst van SPO Connects wordt ook deze bijeenkomst afgesloten met een netwerkborrel en buffet.

Bijeenkomsten
SPO Perform Live