header

23 september 2014 Stilte voor de storm? - Beleggingsplan 2015

Stilte voor de Storm?  - Beleggingsplan 2015
Een actueel seminar, exclusief voor pensioenfondsbestuurders

In het najaar staat u opnieuw voor een aantal afwegingen met betrekking tot het Beleggingsplan 2015. Het nieuwe FTK, de lage rente, de opgelopen koersen en de lage volatiliteit zijn van invloed op de keuzes die u als fonds maakt.

Daarnaast zijn processturing en psychologisch inzicht nodig om 'in control te zijn en te blijven'. Tijd voor SPO Connects om u vanuit verschillende perspectieven inzicht én praktische handvatten te geven zodat u zich optimaal kunt voorbereiden.

Het programma ziet er als volgt uit:

16.00 uur
 
Ontvangst
 

16.30 –   16.35 uur                                                           

Opening - Mark de Wijs - directeur SPO

 

16.35 – 17.20 uur


Psychologie en beleggen - Kirna Smit -

De manier waarop een vraag wordt gesteld is al de helft van het antwoord. Elke verkoper weet dat. Maar passen we die wijsheid ook
toe bij de sturing van ons beleid? En zijn we ons bewust van de 
valkuilen? Is de titel ‘Stilte voor de storm’ onderbouwd of een 
verwoording van ons buikgevoel over markten? Er is niets mis met
uw buikgevoel, in tegendeel. Hoe ga je daar als bestuurder bewust 
mee om richting het Beleggingsplan 2015? Dat is uw uitdaging 
waar we graag handvatten voor aanreiken. 
 
17.20 – 18.05 uur
 
Het risico komt van buiten - Jelles van As -

De lage rente, de opgelopen koersen, de lage volatiliteit:
wat moeten we daar nu van vinden?  Het nieuwe FTK biedt zicht
op het kunnen nemen van meer beleggingsrisico, maar de stand
van de dekkingsgraad is niet de enige overweging. Het consequent
volgen van de geformuleerde uitgangspunten en het vastgestelde
beleid is wat telt. Dat begint bij het ALM proces en eindigt bij de
uitvoering van het Beleggingsplan 2015.
 
18.05  – 18.25 uur
 
Pauze
 
18.25 – 19.10 uur


 
Het nieuwe toezichtskader - Gerard Riemen -

Eindelijk zit er beweging in het dossier met nieuwe spelregels over
de herstelperiode, de vereiste buffers in combinatie met indexatie
en gewijzigde parameters (zoals de UFR). Graag delen we met u
enkele uitkomsten. Kernvraag is echter: is dit het nu of komt er nog
meer aan? We delen graag met u het laatste nieuws.
 
 19.10 – 19.55 uur

 


 
Een andere kijk op de portefeuille inrichting? - Martijn Euverman -


Rond 2007 kwam de begrippen ‘matching portfolio’ en ‘return portfolio’
in zwang. Deze tweedeling had gevolgen voor hoe we tegen ALM aankijken.
De manier waarop we zaken in de portefeuille indelen is bepalend voor de uitkomst. Zijn we ons dat bewust? Zijn er alternatieven? Is daar studie naar gedaan? Wat doet uw fonds?

En vooral: hoe stuurt u met dit gegeven? Laten we door discussie van elkaar leren.  
 

19.55 – 20.00 uur
 
Afsluiting - Mark de Wijs -
 
20.00 uur Borrel en buffet

 

Tenslotte:

Het programma is met zorg samengesteld op basis van de huidige actualiteit. Op accenten kan het programma nog aangepast worden.

Bijeenkomsten
SPO Perform Live